lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Filmy dokumentalne o św. Janie Pawle II

Sieradz, 16 października 2012

strona-1W rocznicę powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978) postanowiłem wzbogacić na stronie Sieradz-Praga zakładkę poświęconą naszemu Wielkiemu Rodakowi, który 34 lata temu został wybrany na 264. w dziejach Kościoła papieża, przyjmując imię Jana Pawła II. Poza relacjami ze wzruszającego pożegnania przez nasze miasto Ojca Świętego, odchodzącego po długim, pracowitym i pięknym pontyfikacie do Domu Ojca, także z sieradzkich obchodów 32. rocznicy wyboru na papieża i 4 rocznicy śmierci – pragnę dodać nową zakładkę, gdzie znajdą się filmy dokumentalne, jeszcze bardziej przybliżające nam postać Wielkiego Polaka.

W ostatnich dniach przed śmiercią Jana Pawła II oraz w okresie przed pogrzebem i tuż po nim byliśmy świadkami niespotykanej eksplozji miłości do osoby zmarłego Papieża, nie tylko wśród katolików, ale również wśród wiernych innych chrześcijańskich Kościołów i wspólnot kościelnych, nieochrzczonych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Według danych Stolicy Apostolskiej, cztery miliony pielgrzymów z całego świata przyjechało do Rzymu, aby uczestniczyć w pogrzebie Jana Pawła II. Wszystkie wydarzenia związane z chorobą, śmiercią i pogrzebem Papieża przekazywało 6 tysięcy akredytowanych dziennikarzy. Uroczystości pogrzebowe były transmitowane przez 137 stacji telewizyjnych z 81 krajów, ale z pewnością ich liczba była zdecydowanie większa, gdyż wiele mediów nie było zarejestrowanych. Na pogrzeb przyjechały do Rzymu delegacje z prezydentami i przywódcami rządów ze 180 państw oraz delegacje różnych chrześcijańskich Kościołów, wspólnot kościelnych i religii niechrześcijańskich.

strona-2Papież zostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo: przykład świętego życia, cierpienia i śmierci oraz skarb swego nauczania, zapisany na osiemdziesięciu pięciu tysiącach stron. Jan Paweł II odnosił się z ogromnym szacunkiem do każdego człowieka i domagał się, aby każda osoba ludzka miała zagwarantowane podstawowe prawa do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oraz wolność sumienia. Ojciec Święty w sposób nieustraszony głosił Prawdę Objawioną, nie schlebiał słuchaczom i nie szukał poklasku. Z wielką odwagą przekazywał najbardziej niewygodne i niepopularne wśród słuchaczy prawdy wiary. Szedł pod prąd, nie godząc się na kompromisy i nie relatywizując prawdy Bożej.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i sześć miesięcy. W tym czasie Ojciec Święty odbył 104 pielgrzymki do 129 krajów, 144 podróży we Włoszech, zwizytował 784 parafie w diecezji rzymskiej i w Castel Gandolfo. W sumie przemierzył 1 271 000 km, czyli 31 okrążeń kuli ziemskiej. Napisał 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 30 motu proprio oraz niezliczone przemówienia i homilie wygłoszone przy najróżniejszych okazjach. Kanonizował 482 osoby, a 1338 osób beatyfikował. Dokonania pontyfikatu Jana Pawła II są tak wielkie, że dają się wytłumaczyć tylko jego świętością – całkowitą przynależnością do Chrystusa za pośrednictwem Maryi – Totus Tuus.

Zapraszam wszystkich czytelników mojej strony, którzy pragną pogłębiać swoje życie duchowe, do obejrzenia pierwszego z proponowanych przeze mnie filmów dokumentalnych o św. Janie Pawle II. Jestem głęboko przekonany, że z czasem uda się zgromadzić na stronie sporo materiałów filmowych dotyczących naszego ukochanego Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II.

Łukasz Piotrowski

 

Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński
(film dokumentalny)

strona-3-prymasFilm opowiada o relacjach, jakie łączyły prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupem, arcybiskupem i kardynałem Karolem Wojtyłą, a ostatecznie papieżem Janem Pawłem II od momentu ich poznania aż do ostatnich dni życia Wielkiego Prymasa. Dwie wybitne osobowości polskiego Kościoła, dwaj wybitni Polacy i wielcy patrioci od początku swojej znajomości darzyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, a także głęboką przyjaźnią. Pomimo różnicy pokoleniowej i formacyjnej, którą często podkreślano, aby przeciwstawić i poróżnić obu dostojników, potrafili znaleźć wspólny język i płaszczyznę, które pomagały im przeprowadzić polski Kościół przez ciężkie lata komunizmu. W filmie występują ludzie znający osobiście obu hierarchów. Wszyscy zgodnie podkreślają, że łączyła ich niezwykła więź. Opowiadają oni o spotkaniach, zarówno tych oficjalnych, jak i bardziej prywatnych (np. w czasie wakacji, gdy kardynał Wojtyła przyjeżdżał na Bachledówkę, by jako pierwszy złożyć życzenia imieninowe i urodzinowe Prymasowi). Mówią też o ich stosunku do władz oraz władz do nich, zajmowaniu stanowiska wobec różnych wydarzeń. Film jest ilustrowany zarówno bogatymi archiwaliami filmowymi, jak i fotograficznymi oraz fragmentami zapisków prymasa Wyszyńskiego czytanymi przez Olgierda Łukaszewicza.

Reżyseria: Paweł Woldan
Scenariusz: Paweł Woldan, Janusz Zabłocki
Rok produkcji 2008
Czas trwania: 52 minuty

 


Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

 

====================================================

25 lat z Papieżem Janem Pawłem II – Historia pontyfikatu
(film dokumentalny)

strona5-25lat

W ciągu dwudziestu wieków, spośród 262 papieży, jedynie trzech mogło obchodzić swój srebrny jubileusz na stolicy Piotrowej: Pius IX, Leon XIII i Jan Paweł II. Ten niezwykły pontyfikat Ojca Świętego był wielkim darem dla Kościoła powszechnego i całego świata, a szczególnie dla naszej ojczyzny. Gdy w 1978 roku na Stolicę Piotrową wstępował kardynał z Krakowa, nikt chyba nie przypuszczał, że będzie to jeden z najważniejszych i najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła.

 


25 lat z papieżem Janem Pawłem II. Historia pontyfikatu

 

 ==================================================== 

Tajemnica Jana Pawła II
(film dokumentalny)

strona6-tajemica-jpiiFilm dokumentalny o Janie Pawle II. Ojca Świętego wspomina papieski ceremoniarz ks. prałat Konrad Krajewski. Jego wspomnienia to wyjątkowe świadectwo świętości i wielkości Jana Pawła II. Ksiądz prałat Konrad Krajewski opowiada o zdarzeniach związanych z Janem Pawłem II, przy których nie było telewizyjnych kamer. Jeden z najbliższych współpracowników papieża Polaka odsłania kulisy świętości Jana Pawła II.

Wspomina sytuacje, których świadkami było zaledwie kilka osób, m. in. mówi o zachowaniu papieża w zakrystii. Opowiada o tym, czym denerwował się Jan Paweł II, a także o zabawnych sytuacjach, jakie miały miejsce w czasie pontyfikatu. To także przejmujące i momentami dramatyczne wyznania, m. in. o cierpieniu Ojca Świętego i o dniach, kiedy odchodził z tego świata. W filmie zostały wykorzystane unikatowe materiały filmowe oraz fotografie z czasów pontyfikatu Jana Pawła II.

Ksiądz Konrad Krajewski był początkowo kapłanem archidiecezji łódzkiej, doktorem teologii, od 1998 roku ceremoniarzem papieskim w Watykanie. Jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Pomagał papieżowi w celebrowaniu liturgii podczas ważnych uroczystości w Watykanie, Rzymie i w czasie papieskich pielgrzymek. Po śmierci Jana Pawła II był ceremoniarzem Benedykta XVI. W dniu 18 września 2013 roku otrzymał sakrę arcybiskupią i został mianowany jałmużnikiem papieża Franciszka. Jako zawołanie pasterskie nowy arcybiskup przyjął słowo „Miłosierdzie”.


Tajemnica Jana Pawła II

 

 ====================================================

Jan Paweł II, kronika dni ostatnich
(film dokumentalny)

strona-4-kronika„Jan Paweł II, kronika dni ostatnich” Film przygotowany został przy współpracy redakcji Wydarzeń Polsatu. – Powstał bardzo wzruszający materiał z ostatnich dni Papieża Jana Pawła II – mówi Zenon Nowak, Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej Grupy Polskapresse – staraliśmy się pokazać te chwile z pożegnania Ojca Świętego, które na zawsze pozostaną w sercach nas wszystkich. Na płycie pojawiły się relacje z czuwania z Watykanu, pogrzebu, testament Jana Pawła II oraz pożegnania Ojca Świętego w Polsce.

 

 

 

 ====================================================

Uroczystość Mszy św. pogrzebowej Ojca Świętego Jana Pawła II

Pogrzeb Jana Pawła IIOkoło 300 tysięcy wiernych, 200 prezydentów i premierów, przedstawiciele wszystkich wyznań świata., 5 mln ludzi zgromadzonych w Rzymie przed specjalnie rozstawionymi telebimami z czego ponad 1,5 mln to Polacy oraz wszechobecna wiara w rychłą beatyfikację Jana Pawła II – o czym świadczyły liczne transparenty santo subito („święty natychmiast”). Innymi słowy pożegnanie papieża jakiego Rzym dotąd nie widział…

Pogrzeb Jana Pawła II miał miejsce 8 kwietnia 2005 roku (piątek) .Zgodnie z wolą papieża wyrażoną w testamencie jego zwłoki doczesne spoczęły w trumnie z drewna cyprysowego, symbolizującego nieśmiertelność. Mszy świętej przewodniczył ówczesny dziekan kolegium kardynalskiego Joseph Ratzinger (od 19 kwietnia 2005 papież Benedykt XVI), którego członkowie koncelebrowali przy ceremonii pogrzebowej.

Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, trumna znajdująca się dotąd na Placu Św. Piotra została przeniesiona podczas uroczystej procesji do podziemi Bazyliki św. Piotra, której przewodniczył kardynał kamerling – Eduardo Martinez Somalo. Było to doniosłe wydarzenie, którego świadkami byli wyłącznie duchowni z najbliższego otoczenia, papieża. Karol Wojtyła spoczął w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku, w skromnym grobowcu o głębokości 1,7 m, przykrytym marmurową płytą z napisem „Ioannes Paulus II 16 X 1978 – 2 IV 2005”.

W Grotach Watykańskich trumnę złożono do drugiej, cynkowej, którą szczelnie zalutowano, a tę w trzeciej, wykonanej z drewna orzechowego, którą następnie opatrzono watykańskimi pieczęciami. Razem z papieżem spoczął w nich woreczek z medalami wybitymi w czasie jego pontyfikatu oraz akt z najważniejsze fakty z okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Świadkami wydarzeń w podziemiach bazyliki byli tylko najbliżsi współpracownicy papieża – arcybiskupi Stanisław Dziwisz i Piero Marini.


Uroczystość Mszy św. pogrzebowej Ojca Świętego Jana Pawła II