lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Warszawsko Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna Wojska Polskiego na Jasną Górę 5-14 VIII 2012 r.

Strona 1Ponad 700 żołnierzy, pracowników wojska, funkcjonariuszy straży granicznej i służb celnych wyruszyło wraz z XXI Pieszą Pielgrzymkę Wojskową na Jasną Górę. Pątnicy w mundurach rozpoczęli pierwszy dzień pielgrzymki od Eucharystii celebrowanej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej przez bp Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Biskup Guzdek życzył żołnierzom, aby czas spędzony na pielgrzymce był dla nich okazją do odkrycia nowego wymiaru swego życia. Wraz z mundurowymi pielgrzymami z Polski (około 700 osób) na Jasną Górę idą także żołnierze z Niemiec (50 osób), Ukrainy (30), Litwy (24), Stanów Zjednoczonych (7) i po raz pierwszy z Łotwy (6). Na trasie do pątników dołączył biskup pomocniczy armii amerykańskiej Richard Spencer. Wraz z biskupem Guzdkiem Mszę św. koncelebrowali kapelani, którzy wraz z żołnierzami udają się na Jasną Górę.

 

Dzień I
5 VIII 2012 r.

Dzień II
6 VIII 2012 r.

Dzień III
7 VIII 2012 r.

Dzień IV
8 VIII 2012 r.