lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Warszawsko Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna Wojska Polskiego na Jasną Górę 5-14 VIII 2011 r.

10 dni -> 320km ->cel ->MARYJA

StronaPonad 750 żołnierzy, pracowników wojska, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służb Celnych wyruszyło wraz z jubileuszową, XX Pieszą Pielgrzymkę Wojskową na Jasną Górę. Pątnicy w mundurach rozpoczęli pierwszy dzień pielgrzymki od Eucharystii celebrowanej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej przez bp Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Bp Guzdek życzył żołnierzom, aby podczas pielgrzymki zwrócili szczególną uwagę na wysiłek umysłu i ducha. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Łaski Pełna”.

 
 
Dzień I
5 VIII 2011 r.
 
Dzień II
6 VIII 2011 r.
 

Dzień III
7 VIII 2011 r.

Dzień IV
8 VIII 2011 r.

Dzień V
9 VIII 2011 r.
 
Dzień VI
10 VIII 2011 r.
 
Dzień VII
11 VIII 2011 r.
 
Dzień VIII
12 VIII 2011 r.
 
Dzień IX
13 VIII 2011 r.
 

Dzień X
14 VIII 2011 r.