lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Warszawsko Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna Wojska Polskiego na Jasną Górę 5-14 VIII 2010 r.

10 dni -> 320km ->cel ->MARYJA

StronaPonad 100 żołnierzy, pracowników wojska, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służb Celnych wyruszyło wraz z XIX Międzynarodową Pieszą Pielgrzymkę Wojskową na Jasną Górę. Pątnicy w mundurach rozpoczęli pierwszy dzień pielgrzymki od Eucharystii celebrowanej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej przez ks. płk Sławomira Żarskiego, administratora diecezji wojskowej. Ks. Żarski życzył żołnierzom, aby podczas pielgrzymki modlili się w intencji Ojczyzny.Wraz z mundurowymi pielgrzymami z Polski (100 osób) na Jasną Górę idą także żołnierze z Niemiec (51), Amerykanie (18 osób) i Litwini (16 osoby). Wielu z żołnierzy udało się w pielgrzymkę po raz pierwszy. We Mszy św. uczestniczyli żołnierze państw idących z XIX pielgrzymką wojskową, dlatego Ewangelia czytana była w językach polskim, niemieckim i angielskim. Przy ołtarzu stanęły poczty flagowe polski, amerykański, niemiecki i litewski. Żołnierze otrzymali znaczki pielgrzymkowe oraz śpiewniki, które przydadzą się podczas drogi.

Dzień I
5 VIII 2010 r.

Dzień II
6 VIII 2010 r.

Dzień III
7 VIII 2010 r.

Dzień IV
8 VIII 2010 r.

Dzień V
9 VIII 2010 r.

Dzień VI
10 VIII 2010 r.

Dzień VII
11 VIII 2010 r.

Dzień VIII
12 VIII 2010 r.

Dzień IX
13 VIII 2010 r.

Dzień X
14 VIII 2010 r.