lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Fotogaleria z pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jordanii i Egiptu

Dzień 1
9 IX 2010
Lot z Polski do Izraela trwał ok 4 godzin
 
 
Dzień 2
10 IX 2010
Betlejem / Jerozolima

: Panorama Jerozolimska (cmentarz żydowski)
: Kościół „Pater Noster”
: Meczet Wniebowstąpienia
: Grota Mleczna
: Pole Pasterzy
: Klasztor Karmelitański (Miriam – Mała Arabka)
: Bazylika i Grota Narodzenia

Dzień 3
11 IX 2010 r.
Jerozolima

: Getsemani (ogród oliwny) – bazyliki Agonii i Wniebowzięcia NMP
: Syjon Chrześcijański – bazylika Zaśnięcia NMP
: Kościół św. Piotra „In Gallicantu”
: Wieczernik – miejsce ustanowienia kilku sakramentów
: Dzielnica żydowska
: Sanktuarium Księgi i makieta Jerozolimy z I w. w Muzeum Izraela
: Ain Karem – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin Jana Chrzciciela
 
Dzień 4
12 IX 2010 r.
Jerozolima / Galilea

: Cezarea Nadmorska – spacer przez port wzniesione przez Heroda Wielkiego.
: Karmel – sanktuarium Eliasza i Matki Bożej.
: Nazaret – bazylika Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny.
: Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa.
 
Dzień 5
13 IX 2010 r.
Galilea
: Góra Błogosławieństw
: Domus Galilaeae – centrum formacyjne Drogi Neokatechumenalnej.
: Kafarnaum – Dom Świętego Piotra
: Tabgha – kościół „Rozmnożenia Chleba i Ryb”
: Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim
 

Dzień 6
14 IX 2010 r.
Galilea / Jordania


: Góra Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego
: Przejście graniczne Sheikh Hussein Bridge
: Gadara – grecko-rzymskie miasto Dekapolu z widokiem na Dolinę Jordanu
: Geraza (obecnie Jerash) – miasto z okresu rzymskiego, w którym znajdują się: dwa amfiteatry, forum w kształcie owalu, świątynia Artemidy, łaźnie, cardo – starorzymska ulica z kolumnami (600 m dł.)
: Amman (stolica dzisiejszej Jordanii), teatr rzymski z II w.
 
Dzień 7
15 IX 2010 r.
Góra Nebo / Madaba / Amman

: Betania nad Jordanem – miejsce chrztu Chrystusa.
: Góra Nebo – wg tradycji miejsce śmierci Mojżesza.
: Madaba („miasto mozaik”) – do oglądanych ciekawostek można zaliczyć złożoną z 2 mln. kawałków mozaikę, przedstawiającą mapę Ziem Biblijnych.
: Ma’in Spa – gorące źródła.

Dzień 8
16 IX 2010 r.
Jordania / Petra

: Petra (perła turystyczna Jordanii) – ruiny starożytnej stolicy Nabatejczyków oraz znajdujący się tu Khazneh (tzn. skarbiec) grobowiec wykuty w czerwonym piaskowcu.