lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2010 – Jubileuszowa wystawa

Przygotowania do wystawy poświęconej 400-leciu sieradzkiego pielgrzymowania do Częstochowy trwały trzy miesiące. Przez ten czas zgromadzono setki pamiątek, które od kilku dni można oglądać w Domu Katolickim Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Otwarcie wystawy odbyło się 13 VIII 2010r.

 

Strona2W śród eksponatów znalazły się pamiątkowe znaczki, tablice niesione na czele pielgrzymek, koszulki, chusty oraz oczywiście całe mnóstwo czarno-białych i kolorowych zdjęć, z których najstarsze pochodzi z 1937 roku i przedstawia grupę pątników z Sieradza na tle jasnogórskiego sanktuarium. Fotograficzne migawki utrwaliły kilkadziesiąt ostatnich lat z 400, które liczy sobie nasza pielgrzymka. Datowanie pierwszej wizyty sieradzan przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej na 1611 rok jest w pewnym sensie umowne.

– Opieramy je na tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Istnieją przesłanki, które pozwalają sądzić, że na Jasnej Górze w 1611 r. byli pątnicy z Sieradza, jednak, jako amatorzy, nie byliśmy w stanie dotrzeć do potwierdzających je zapisków. Jeśli ktoś wątpi w ich istnienie i chce za początek naszego pielgrzymowania uznać rok 1834, z którego pochodzi pierwsza pewna, bo zapisana informacja o niej, to ma do tego prawo i tak też będzie dobrze – powiedział podczas otwarcia wystawy Krzysztof Klimas, jej kustosz. – Strona1Sieradz nie posiada dokładnego rejestru pielgrzymek na Jasną Górę. Mamy jednak głębokie, wewnętrzne przekonanie, że nasi pradziadowie zaczęli i pielgrzymować 400 lat temu. Wystawa ta jest tylko niewielką próbą całościowego spojrzenia i ogarnięcia tego długiego okresu pielgrzymowania z Sieradza do duchowej stolicy Polski. Dedykujemy ją wszystkim sieradzkim pątnikom – dodał ksiądz prałat Marian Bronikowski, proboszcz Parafii Wszystkich Świętych. Mieszkańcy Sieradza nie mieliby okazji obejrzeć tych pielgrzymkowych pamiątek, gdyby nie wysiłek organizatorów – sympatyków i uczestników corocznych Rekolekcji w Drodze. Oprócz Krzysztofa Klimasa, należy tu wymienić również Tomasz Świniarskiego, Ewę Sobczak, Małgorzatę Jurkowską, Stanisława Kosatkę, Michała Klimasa i Grzegorza Szkudlarka. Czynny udział w przygotowaniach wzięła także młodzież szkolna pod kierunkiem nauczyciela religii, Grzegorza Szkudlarka. Od dziewięciu lat jedyną sieradzką placówką edukacyjną, z której na pielgrzymkę idzie zorganizowana grupa uczniów, jest Gimnazjum Nr l. 

Strona3Organizatorów wspierało dziesiątki bezinteresownych ofiarodawców, którzy na rzecz wystawy wypożyczyli lub oddali posiadane w domach pamiątki. Na otwarciu wystawy obecni byli miejscowi samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, szkół , a także Siostry Urszulanki oraz oczywiście sami pielgrzymi. Wśród gości znalazł się również m.in. ks. Andrzej Gaweł, najstarszy żyjący kierownik sieradzkiej pielgrzymki z lat 60. Dla zwiedzających wystawa będzie dostępna codziennie do 22 sierpnia, czyli do dnia wyjścia jubileuszowej, 400. pielgrzymki, w godzinach pracy kancelarii pielgrzymkowej, a więc od 9 do 12 i od 16 do 18. Później już do końca, czyli do pierwszej niedzieli września, wystawę będzie można oglądać w niedziele po mszach świętych. Zainteresowanie nią jest bardzo duże. Świadczy o tym chociażby fakt, że w ciągu pierwszych trzech dni po otwarciu odwiedziło ją około 500 osób. Obok prezentujemy jej niewielki fragment.