lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

403 Piesza Sieradzka Pielgrzymka (2013r.)

Rok 2013

Hasło: „Być solą ziemi”

Kierownik: ks. Jarosław Szpolorowski

Uczestniczyło w pielgrzymce: 590 osób

 

DSC_0250Wiele zmian dokonało się w moim życiu na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale nie zmieniła się ta ciągła tęsknota za Bogiem – a wszystko to razem sprawia, że z ogromną radością wracam do redagowania swojej strony internetowej i mówienia o najpiękniejszej miłości, którą jest Jezus. Dzisiaj, kiedy mijają kolejne dni od powrotu pieszej sieradzkiej pielgrzymki na Jasną Górę, chciałbym powrócić wspomnieniem do tych przepięknych rekolekcji w drodze. Tegoroczne hasło sieradzkiej pielgrzymki brzmiało: „Być solą ziemi”. To Chrystus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym ją przywrócić? Nie przydaje się na nic!” (Mt 5,13). Chrześcijanin zobowiązany jest do świadczenia o swojej wierze – to m.in. przez udział w pielgrzymkach stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, bo dajemy świadectwo innym, którzy jeszcze Boga nie odnaleźli. Niestety, bywa i tak, że sami chrześcijanie nie szukają relacji z Jezusem, nie pogłębiają jej przez modlitwę, słowo Boże, sakramenty i nie dojrzewają do służby, do spotkania z Nim, a czas nieubłagalnie ucieka.

Tegoroczna pielgrzymka była dla mnie szczególna, bo pielgrzymowałem po raz pierwszy wraz z moją ukochaną żoną Justyną. W naszych sercach skrywały się intencje, które zanieśliśmy przed Tron Najświętszej Panienki. Dzisiaj wiem, że nasze prośby i błagania zostały wysłuchane, za co jestem Ci, Panie Jezu, przez ręce Maryi niezmiernie wdzięczny. To Ty sam nieustannie przypominasz nam o konieczności codziennej modlitwy: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7); Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie (Mt 21,22).

Teraz kilka zdań poświęcę tegorocznym emblematom pielgrzymkowym. Od kilku lat na sieradzkich znaczkach pielgrzymkowych prezentowane są obrazy, które zdobią prastarą kolegiatę. W tym roku emblemat sieradzkiej pielgrzymki zdobił wizerunek  św. Wawrzyńca i tetragram znajdujący się w górnej części ołtarza głównego fary.

O św. Wawrzyńcu możemy się dowiedzieć, że należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednak historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności, stąd też jego osobę przybliża nam tylko tradycja. Według zachowanych Akt Męczeństwa, św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu papież powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu. Tradycja mówi o  męczeńskiej śmierci Wawrzyńca w Rzymie, na rozżarzonej do czerwoności kracie (ruszcie), z powodu odmowy wydania skarbów kościoła. Liturgiczne wspomnienie św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, przypada na dzień 10 sierpnia i ma rangę święta. Dla sieradzkich pielgrzymów ta data jest szczególna również dlatego, że zawsze 10 sierpnia zaczynają się zapisy na sieradzką pielgrzymkę.

DSC_4475
Tetragram w ołtarzu głównym w kościele pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu; fot. 7 marca 2014

Drugim elementem graficznym tegorocznego emblematu jest tetragram, który składa się z czterech hebrajskich liter, będących zapisem imienia własnego Boga w Biblii. Tetragramy można oglądać w niektórych świątyniach chrześcijańskich w Polsce i na świecie. Są one umieszczane w różnych miejscach, przeważnie wewnątrz kościołów, ale bywają i na murach zewnętrznych. W sieradzkiej kolegiacie pw. Wszystkich Świętych tetragram znajduje się nad głównym ołtarzem. Ukazywane na emblematach pielgrzymkowych ciekawe wizerunki i znaki graficzne, zdobiące sieradzką kolegiatę, pomagają nam poznawać okruchy historii tego najstarszego sieradzkiego kościoła.

Sieradzka pielgrzymka ma bardzo bogatą tradycję trwającą ponad 400 lat. Każdego roku wyrusza na nasz pielgrzymkowy szlak wielu znakomitych kapłanów. W tym roku było ich trzynastu, którzy postanowili być w tych dniach ze swoimi parafianami. Słowa wdzięczności i uznania należą się szczególnie sieradzkim proboszczom, którzy mimo licznych obowiązków pielgrzymowali z nami. Mam na myśli ks. dr. Mariana Bronikowskiego, proboszcza sieradzkiej kolegiaty, który w tym roku obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa,  jak również ks. dr. Tadeusza Miłka, proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Sieradzu. Cieszył oko i serce widok tych dwóch wybitnych sieradzkich kapłanów, pielgrzymujących razem z nami do Maryi. Dla mnie był to również czas do zrobienia historycznych zdjęć.

DSC_0194
Doktorzy sieradzkiego Kościoła pielgrzymujący na Jasną Górę. Od lewej ks. dr Marian Bronikowski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu i ks. dr Tadeusz Miłek, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Sieradzu; fot. 22 sierpnia 2013

Od dwóch lat kierownikiem sieradzkiej pielgrzymki jest niezwykle błyskotliwy, inteligentny, dowcipny, bystry ks. Jarosław Szpolorowski (uśmiech). Ksiądz Jarosław miesiąc przed wyjściem sieradzkiej pielgrzymki wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, którym przewodniczył papież Franciszek. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat Światowych Dni Młodzieży.

W 403. Pieszej Pielgrzymce Sieradzkiej wzięło udział aż 9 kleryków, 3 siostry zakonne oraz 6 młodych chrześcijan z Korei Południowej. Cieszy fakt, że w tym roku szła z nami bardzo liczna grupa muzyczna. Dla mnie jako mieszkańca Pragi szczególnie miły był fakt, że do zespołu muzycznego dołączyły Magda i Karolina Kowalczyk, mieszkanki Pragi o jakże pięknych barwach głosu. Starajcie się, dziewczyny, pielgrzymować każdego roku, bo dar, który otrzymałyście, jest darem pochodzącym od samego Boga i należy się nim dzielić z innymi.

DSC_0654
Ksiądz kierownik Jarosław Szpolorowski wraz z Magdą i Karoliną Kowalczyk zachęcają pielgrzymów do wspólnego śpiewania pieśni pielgrzymkowych; fot. 23 sierpnia 2013

Tegoroczna piesza pielgrzymka była dla mnie ósmą, w której z ogromną radością brałem udział. Nadal jednak mam przed oczami 2005 rok, kiedy to pierwszy raz wyruszyłem z sieradzkimi pątnikami na Jasną Górę. W ciągu tych ośmiu lat poznałem wielu wspaniałych i oddanych Bogu ludzi, którzy nie zważając na trudności współczesnego świata, każdego roku wyruszają spod sieradzkiej kolegiaty na Jasną Górę. Dzisiaj pragnę przywołać tamte piękne sierpniowe chwile, uwiecznione na fotografii. Wyrażam Ci, Boże, wdzięczność  za drogę, jaką pozwoliłeś mi przebyć w ostatnich latach, by stać się lepszym człowiekiem. Wierzę, że my, pielgrzymi, spotkamy się i w przyszłym roku, i że będzie nas pielgrzymowało jeszcze więcej. Pamiętajmy, że czas poświęcony Panu Bogu nigdy nie jest czasem straconym, chociaż o tym przekonamy się dopiero, kiedy Bóg wezwie nas do siebie.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Łukasz Piotrowski

Dzień I
(22.VIII.2013r.)

 

Dzień II
(23.VIII.2013r.)

Dzień III
(24.VIII.2013r.)

 
Dzień IV
(25. VIII.2013r.)

 

Dzień V
(26. VIII.2013r.)

 

Dzień VI
(27.VIII.2013r.)

 

Dzień VII
(28.VIII.2013r.)

 

Dzień VIII
(29.VIII.2013r.)