lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

400 Piesza Sieradzka Pielgrzymka (2010r.)

Rok 2010
 
Hasło: „Bądźmy świadkami Miłości”
 
Kierownik: ks. Tomasz Kalinowski
 
Strona
 
Hasło obecnego roku duszpasterskiego: ,,Bądźmy świadkami Miłości”, które stało się też hasłem tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, przypomina nam o podstawowym zadaniu, jakie wynika z faktu, że poprzez chrzest weszliśmy na drogę życia chrześcijańskiego. To ważne zadanie wypełniamy wtedy, gdy swoim słowem i czynem dajemy świadectwo o Bogu, który jest miłością. Piesza pielgrzymka diecezji włocławskiej na Jasną Górę jest odpowiedzią na powołanie do świadczenia o miłości.
 
16.VIII.2010 r. (Zapisy)
 

Dzień I
(22.VIII.2010r.)


 

Dzień II
(23.VIII.2010r.) 

Dzień III
(24.VIII.2010r.)

 

Dzień IV
(25.VIII.2010r.)

Dzień V
(26.VIII.2010r.)

 

Dzień VI
(27.VIII.2010r.)

Dzień VII
(28.VIII.2010r.)

Dzień VIII
(29.VIII.2010r.)