lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

399 Piesza Sieradzka Pielgrzymka (2009r.)

Rok 2009

Hasło: „Otoczmy troską życie”

Kierownik: ks. Piotr Małecki

000

Hasłem tegorocznej, diecezjalnej pielgrzymki są słowa: „Otoczmy troską życie”. Nawiązuje ono bezpośrednio do tematu roku duszpasterskiego w Kościele katolickim. Każdego dnia, w różnych aspektach, chcemy spojrzeć na dar życia doczesnego i nadprzyrodzonego, życia osobistego i wspólnotowego, życia, które od Boga pochodzi i ku Bogu prowadzi. Do tego hasła nawiązują propozycje codziennych modlitw, rozważań, konferencji i przykłady świętych.

Niech Maryja, Matka życia i Pośredniczka wszelkich łask, która po zwiastowaniu z pośpiechem ruszyła w drogę, niosąc w sobie tajemnicę Życia, wyprasza nam światło Ducha Świętego i łaskę wierności, abyśmy szli wytrwale w pielgrzymce doczesności.

Filmy