lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

398 Piesza Sieradzka Pielgrzymka (2008r.)

Rok 2008

Hasło: „Bądźmy uczniami Chrystusa”

Kierownik: ks. Piotr Małecki

Tegorocznym hasłem pielgrzymkowym jest biblijne wezwanie skierowane do każdego z nas: „BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA”. Piesza Pielgrzymka jest wspaniałą okazją, aby lepiej przeżyć rok jubileuszowy poświęcony św. Pawłowi. Ojciec święty Benedykt XVI oficjalnie ogłaszając ten specjalny rok jubileuszowy w czasie nieszporów poprzedzających uroczystość św. Piotra i Pawła, powiedział: „Jak na początku, tak również dzisiaj Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje świadków i męczenników, takich jak św. Paweł. Papież przypomniał, że kiedy Szaweł upadł na drodze do Damaszku olśniony Bożym światłem, bez wahania przeszedł na stronę Mistrza z Nazaretu i stał się niezwykle wiernym Jego uczniem”. Pielgrzymka poprzez swoją specyfikę drogi, kilkudniowy czas oderwania od codziennych zajęć i atmosferę wspólnoty jest naprawdę dobrą okazją do zamyślenia się nad niezwykłą postacią Apostoła Narodów, jego listami i teologią. Każdy kolejny dzień pielgrzymki stanowi pewną całość, skupioną wokół określonego tematu. Mamy nadzieję, że poprzez modlitwę, rozważania i medytacje u bram Jasnej Góry, po odbytych w drodze rekolekcjach, pielgrzymi poczują jeszcze pełniej, że są uczniami Chrystusa.