lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Śp. Ks.Tadeusz Tadeusiak – Kierownik Sieradzkich Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1983-1985

Sieradz, 1 sierpnia 2015 roku

Strona1Już niebawem, bo 22 sierpnia 2015 roku, po raz kolejny wyruszymy na pielgrzymi szlak, biorąc udział w 405. Pieszej Sieradzkiej Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku będzie nam towarzyszył pielgrzymkowy kierownik, ksiądz Jarosław Szpolorowski. W tym artykule chciałbym zaprezentować sylwetkę innego kierownika pieszych sieradzkich pielgrzymek, a mianowicie śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, który zginął w wypadku samochodowym 19 sierpnia 1986 roku, robiąc przegląd trasy kolejnej pielgrzymki, w której za trzy dni miał wziąć udział.

Jakiś czas temu otrzymałem od wieloletniego pielgrzyma, uczestnika pieszych sieradzkich pielgrzymek, p. Witka Chlebicza zbiór fotografii przedstawiających postać śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, jak i zdjęcia z jego pogrzebu. Bardzo dziękuję ofiarodawcy za to, że poprzez moją stronę internetową zechciał się podzielić tymi wzruszającymi zdjęciami naszego dawnego, drogiego kierownika. Sieradzcy pątnicy każdego roku pamiętają o księdzu Tadeuszu Tadeusiaku poprzez modlitwę, złożenie kwiatów w miejscu, w którym zginął, i zapalenie zniczy. Księże Tadeuszu, pielgrzymi o Tobie pamiętają!

Strona3

Strona2Będąc u księdza prałata Józefa Frątczaka – wieloletniego proboszcza sieradzkiej kolegiaty – zapytałem o to tragiczne wydarzenie. Ksiądz prałat – jak wszyscy, którzy znali śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka – bardzo przeżył śmierć swojego wikariusza. Powiedział, że był on wyjątkowym kapłanem, który bardzo ukochał młodzież, jak i sieradzką pielgrzymkę. Pogrzeb miał miejsce 22 sierpnia 1986 roku, czyli w dniu wyjścia sieradzkiej pielgrzymki. Uroczystości pogrzebowe składały się z dwóch części. Najpierw była sprawowana uroczysta Msza  św. w sieradzkiej kolegiacie, z udziałem dwóch biskupów i wielu księży. Po Mszy św. kondukt żałobny z ciałem śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka przeszedł ulicami Sieradza. Następnie trumna z ciałem została przewieziona do rodzinnej parafii w Giewartowie, gdzie ksiądz Tadeusiak został pochowany. Po uroczystościach pogrzebowych 22 sierpnia 1986 roku ksiądz prałat Józef Frątczak dołączył do pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, obejmując po zmarłym tragicznie kapłanie funkcję kierownika pieszej pielgrzymki sieradzkiej.

Poniżej pragnę zaprezentować biogram śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, napisany przez księdza Wojciecha Frątczaka i zamieszczony w Kronice Diecezji Włocławskiej, styczeń-luty 1987. Za okazaną pomoc przy zbieraniu tych materiałów dziękuję księdzu dr. Tadeuszowi Miłkowi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Sieradzu, jak również panu Witoldowi Chlebiczowi za otrzymane zdjęcia.  Jednocześnie zachęcam tych wszystkich, którzy znali osobiście śp. księdza Tadeusza Tadeusiaka, do napisania własnych wspomnień i podzielenia się nimi poprzez stronę internetową z innymi, młodszymi pielgrzymami, którym nie było dane poznać tragicznie zmarłego kapłana. Może znajdą się jeszcze osoby, przechowujące w domowych archiwach zdjęcia z tych lat, kiedy pielgrzymował śp. ksiądz Tadeusz Tadeusiak. Będę ogromnie wdzięczny za ich udostępnienie. Mówmy i piszmy o tych, którzy tworzyli pielgrzymkowy klimat sieradzkich pielgrzymek, jak i w ogóle o ludziach związanych z naszym miastem, by dobra pamięć o tych osobach zawsze trwała wśród sieradzan.

Łukasz Piotrowski


KSIĄDZ TADEUSZ TADEUSIAK

Strona4Ksiądz Tadeusz Tadeusiak, syn Czesława i Zofii z Domaradzkich, uro­dził się 17 września 1956 roku w Brzozogaju w parafii Giewartów. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy wstąpił do Wyższe­go Seminarium Duchownego we Włocławku. W podaniu do Rektoratu pisał: „… Wypełniając swoje powołanie, chcę pracować… dla zbudowania świata Bożego, dla dobra i szczęścia swoich bliźnich”. To młodzieńcze pragnienie uczciwie realizował już ód pierwszych dni pobytu w Seminarium, pracując rzetelnie nad urobieniem swego charakteru i zdobyciem potrzebnej wiedzy. Jego pracę naukową w Seminarium uwieńczyło zdobycie magisterium na Katolickim Uni­wersytecie Lubelskim w 1981 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jana Zaręby 28 maja 1981 roku w katedrze włocławskiej. Po sześciu latach pobytu w Semi­narium Duchownym Rada Pedagogiczna tejże uczelni wystawiła mu następujące świadectwo: „Cichy, subtelny, odpowiedzialny, z kulturą osobistą, życzliwy dla ludzi, otwarty”. Wszyscy, którzy znali jego pięcioletnią pracę duszpasterską, potwierdzają, że słuszna to była opinia i sprawdziła się w zetknięciu z codziennym życiem wika­riusza: w Liskowie (1981-1983) i w Sieradzu, par. Wszystkich Świętych (1983-1986).
Strona5Jego pasją była praca z młodzieżą, ministrantami. Był czynnie zaangażowany w duszpasterstwo oazowe. Kilkakrotnie też prowadził pielgrzymkę sieradzką na Jasną Górę. W trakcie przygotowań do kolejnej zginął śmiercią tragiczną 19 sierpnia 1986 roku. Śmierć tego młodego kapłana była wielkim zaskoczeniem i okryła żałobą szcze­gólnie młodzież sieradzką, której był tak bardzo oddany. Uroczystoś­ciom pogrzebowym przewodniczyli biskupi Czesław Lewandowski i Roman Andrzejewski. Ciało złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w rodzinnej parafii Giewartów.

 

 
Ks. Wojciech Frątczak


Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
, a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci, niej odpoczywa w Pokoju Wiecznym. Amen

Obrazek2

Obrazek5

Obrazek6

Obrazek8

Obrazek10

 

***

Obrazek16

Obrazek15

Obrazek17

Obrazek24

Obrazek11

Obrazek23

Obrazek21

Obrazek18

Obrazek14

Obrazek13

Obrazek22