lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2008 – Staw „Paradzionka”

Zdjęcia zostały wykonane 22 II 2009r.

Zdjęcia zostały wykonane 27 IX 2008r.