lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Procesja do Krzyża 2007r.

Zdjęcia wykonane 14 V 2007r.