lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Procesja do Krzyża 2006r.

Zdjęcia wykonane 25 V 2006r.