lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Mieszkańcy Pragi, którzy odeszli do Domu Ojca…

W tej zakładce postaram zamieszczać zdjęcia naszych mieszkańców, których Pan Bóg wezwał do siebie. Każdy dzień zbliża nas do spotkania z Bogiem. Dla Pana Boga nie będzie się liczył nasz majątek, tytuły,pozycja społeczna, lecz jaki był nasz stosunek do Boga, Kościoła, do drugiego człowieka… Piękne słowa o modlitwie wypowiedział św.O.Pio „Tylko ten, kto się dużo modli będzie zbawiony, kto się niewiele modli jest w niebezpieczeństwie. Ten zaś, kto się nie modli skazuje się na potępienie”.
Pamiętajmy w naszej modlitwie o zmarłych, szczególnie za dusze czyśćcowe. Nam powinno to przynieść duchową korzyść, dla zmarłych zaś jest wielką pociechą w oczekiwaniu na zjednoczenie z Bogiem…

Zdjęcia udostępnili: Michał Klimas, Jolanta Stasiak, Ewa Borkowska, Małgorzata Mastalerz, Ana Tomczyk, Aneta Trzcińska, Ania Fornalczyk, Aleksandra Płóciennik, Marek Szewczyk, Tomasz Jurewicz !

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.”

 

 
+ Zenia Mroczek (75l)                   + Bolesław Ratajczyk (76l)           + Wiesław Balcerzak (68l)
1941-2016                                                  1941-2017                                      1950-2018
Zenia Mroczek 002 Bolesław Ratajczyk  Wiesław Balcerzak2018c
 
+ Teresa Stasiak (78l)                       + Anna Gajda (65l)                         + Ewa Borkowska             + Urszula Grabska-Sobczak (60l)
1938-2016                                             z d. Pinakiewicz                            z d. Czyżak (56l)                           z d. Balcerzak 
                                                                    1951-2016                                      1960-2016                                1956-2016                 
Teresa Stasiak1 Gajda Anna Borkowska Ewa2 Sobczak Urszula2
 
+ Tadeusz Powalski (67l)            + Marianna Mikołajczyk (93l)         + Henryk Puchała (58l)        + Weronika Mielczarek 88l
1948-2015                                                 1922-2015                                      1957-2015                              1927-2015

Tadeusz Powalski 059 Mikołajczyk Marianna2 Henryk Puchała Mielczarek Weronika      

+ Zygmunt Szewczyk (66l)       + Mieczysław Balcerzak (88l)                    + Jan Wiąz (88l)                 + Andrzej Pawłowski (48l)
1949-2015                                               1927-2015                                            1927-2015                               1967-2015
053 Zygmunt Szewczyk   052 Balcerzak Mieczysław   056 Jan Wiąz   pawlowski-andrzej-zm-2015-48l

+ Kazimierz Filipczak (85l)    + Aldona Owczarek (52l)             + Romualda Woźniak (85l)          + Marianna Piotrowska (87l)
1929-2014                                               1962-2014                                      1929-2014                                      1927-2014
 055 Filipczak Kazimierz   054 Owczarek Aldona   051 Romualda Woźniak   050 Marianna Piotrowska       

+ Marianna Sibera (87l)         + Jadwiga Stasiak (64l)             + Marian Pszczółkowski (87l)            + Zygmunt Serwaciński (79l)
  1927-2014                                            1950-2014                                       1926-2013                                        1934-2013
049 Marianna Sibera   048 Jadwiga Stasiak   047 Marian Pszczolkowski (1926 2013)   046 Zygmunt Serwacinski (1934 2013)

 
+ Teresa Pawlicka (82l)               + Irena Nawrocka (87l)              + Henryk Kosatka (76l)                + Helena Pinakiewicz (83l)
  1931-2013                                           1926-2013                                          1937-2013                                       1929-2012
045 Teresa Pawlicka (1931 2013)   044 Irena Nawrocka (1926 2013)   043 Henryk Kosatka (1937 2013)   042 Helena Pinakiewicz (1929 2012)
 
+Józef Fornalczyk (90l)                 +Barbara Stasiak (82l)               +Helena Pertkiewicz (84l)                  +Jan Woźniak (83l)
 1922 – 2012                                             1930 – 2012                                    1928 – 2012                                     1929-2012 
040 Jozef Fornalczyk (1922 2012)   038 Barbara Stasiak (1930 2012)   037 Helena Pertkiewicz (1928 2012)   036 Jan Wozniak (1929 2012)
 
+Stanisława Dolińska (85l)     + Kazimierz Ryszard Rosiak (63l)
  1926 – 2011                                            1948-2011
035 Stanislawa Dolinska (1926 2011)   Kazimierz Ryszard Rosiak
 
+Janina Jarząb (66l)                                          +Romana Klimas (46l)                                        + Stanisława Szarzała (89l)
1944 – 2010                                                                   1964-2010                                                                1921-2010
031 Janina Jarzab zm 21 XI 2010 (66l)   028 Romana Klimas   019 Stanislawa Szarzala zm 2010
 
+ Mirosław Pośpiech (47l)                 + Antoni Rosiak (83l)               + Franciszek Czyżak (83l)       + Zdzisław Drożdż (76l)
1963-2010                                                   1926-2009                                1926-2009                                1932-2008
041 Miroslaw Pospiech (1963 2010)   017 Antoni Rosiak zm 2009   003 Franciszek Czyzak   zdzislaw-drozdz-ur-1932-zmarl-2008
 
+ Aniela Rosiak (88l)                         + Jadwiga Kuta (63l)                  + Maria Pośpiech (77l)            + Helena Czyżak (76l)
1921-2009                                               1944-2007                                      1929-2006                              1932-2005                           
Rosiak Aniela   005 Jadwiga Kuta   Maria Pospiech   002 Helena Czyzak
 
+Tadeusz Powalski                   + Zygmunt Szewczyk (91l)                   +Weselska Maria
zm. 2005r.                                        1913 – 2004                                         zm. 2004r.  
029 Tadeusz Powalski (2005)   034 Zygmunt Szewczyk (zm 27 07 2004) 91l   012 Maria Weselska zm 2004
 
+Kazimiera Spych                       +Józefa Fornalczyk                        +Stanisław Woźniak                              +Józef Pawlak
zm. 2004r.                                          zm. 2002r.                                       zm. 2002r.                                          zm. 2002r.
006 Kazimiera Spych   018 Jozefa Fornalczyk zm 2002   030 Stanislaw Wozniak (2002)   015 Jozef Pawlak zm 2002
 
+Janina Zgarda                              +Stanisław Spych                    + Józefa Bronka (87l)                  +Zygmunt Bronka (92l)
zm. 2001r.                                             zm. 2000r.                                  1913 – 2000                                    1906 – 1998
020 Janina Zgarda (2001)   007 Stanislaw Spych   032 Jozefa Bronka (ur 30 10 1913 zm 04 03 2000)   033 Zygmunt Bronka (ur 25 02 1906 zm 11 05 1998)

+ Zbigniew Drożdż (40l)                +  Janina Kosatka (66l)                + Bogdan Mikołajczyk (53l)          + Wacław Mazurek (50l)
1958-1998                                               1931-1997                                        1944-1997                                   1947-1997
zbigniew-drozdz-ur-1958-zmarl-1998   010 Janina Kosatka   061 Bogdan Mikolajczyk   Mazurek Wacław  

 
+ Zdzisław Weselski                      + Stefan Stasiak (62l)
zm. 1996r.                                                1930-1992
013 Zdzislaw Weselski zm 1996   039 Stefan Stasiak (1922 1992)
+ Wiktoria Pawlak                   + Kazimierz Abrysiewicz              + Tomasz Pośpiech (67l)  
zm. 1991r.                                             zm. 17 V 1989r.                               1917-1984            
016 Wiktoria Pawlak zm 1991   021 Kazimierz Abrysiewicz (1989)   Tomasz Pospiech
 
+ Aleksander Abrysiewicz           + Czesław Pawłowski           + Bolesław Abrysiewicz                  + Tadeusz Rosiak (58l)
zm. 24 VII 1982r.                                   zm. 1980r.                               zm. 29 XII 1980r.                               1919-1977     
022 Aleksander Abrysiewicz (1982)   014 Czeslaw Pawlowski zm 1980   027 Boleslaw Abrysiewicz (1980)   Rosiak Tadeusz
 
+ Tadeusz Abrysiewicz                      + Józef Kosatka                + Stanisław Piotrowski (54l)
zm. 1 XI 1976r.                                           zm. 1975r.                               1921-1975
023 Tadeusz Abrysiewicz (1976)   011 Jozef Kosatka   001 Stanislaw Piotrowski
 
+Jerzy Abrysiewicz                    +Zuzanna Abrysiewicz                      +Adam Zgarda                         + Piotr Czyżak (24l)
zm. 30 VIII 1971r.                              zm. 22 II 1966r.                          zm. 22 IX 1958r.                                1955-1979
026 Jerzy Abrysiewicz (1971)   025 Zuzanna Abrysiewicz (1966)   024 Adam Zgarda (1958)   004 Piotrek Czyzak
 
+Jadwiga Gwizdała                        +Józef Gwizdała
zm.                                                                zm.                         
008 Jadwiga Gwizdala   009 Jozef Gwizdala