lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2010 – Uszczelnienie wału na Pradze

StronaPrace na Pradze, które się rozpoczęły przewidują uszczelnienie wału przeciwpowodziowego. Wał na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Stawowej ma być uszczelniony tzw. ścianką szczelną wykonaną ze stalowych grodzic. Rozwiązanie takie zapewnia całkowitą szczelność istniejącego nasypu.
Projekt przewiduje zabicie grodzic stalowych zapuszczonych z korony wału o różnych długościach (głębokościach zapuszczenia). Na odcinku niezabudowanym będą one miały długość 6 m, na odcinku, gdzie będą zlokalizowane obiekty podziemne węzła odwodnienia i przepust wałowy 10 metrów, a na wysokości zbiornika osiem metrów. W sumie zapora z grodzic zbudowana zostanie na odcinku 395 metrów. Wał na tym odcinku, poza zbiornikiem, nie wymaga innych poważniejszych prac. Projekt zakłada zatem pozostawienie zadrzewień. Usuwanie drzew będzie ograniczone do zakresu niezbędnego dla wykonana ścianki. Po wykonaniu ścianki szczelnej nawierzchnia ul. Grodzkiej w szerokości wykopu będzie odtworzona.


Zdjęcia wykonałem 22 IV 2010r.

Tekst: Michał Sitarek
Zdjęcia
: Łukasz Piotrowski