lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2010 – Kanalizacja na Pradze

StronaPrace prowadzone są w ramach projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”, który jest współfinansowany przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Inwestycja na Pradze i sieradzkiej starówce (ulice: Grodzka, Podrzecze, Podzamcze, Rynek Praski, Stawowa, Warszawska, Wąska, Wodna, Wschodnia i Zamkowa) jest częścią kontraktu, który swym zasięgiem obejmuje również ulicę POW. Kwota za jaką zostanie zrealizowany kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w środkowej części Sieradza to 15,7 miliona złotych brutto.
Kontrakt przewiduje m.in. budowę prawie ośmiu kilometrów sieci do granic nieruchomości, jedną pompownię ścieków i dwie oczyszczalnie wód deszczowych. Być może najciekawszą częścią inwestycji będzie jednak oczyszczenie zbiornika przy ul. Grodzkiej i budowa zbiornika retencyjnego. W tej chwili, co podkreślają sami okoliczni mieszkańcy jest on zbiorowiskiem ścieków, które do niego spływają z całej dzielnicy. Oczywiście jeżeli chodzi o fotografie to skoncentruje się tam gdzie mieszkam czyli na Pradze 😉

 

 

Rynek Praski
(4 VII 2010 r.)

 

ul. Stawowa
(29 VII 2010 r.)

 

(2 VIII 2010 r.)

 

ul. Wschodnia
(7 IX 2010 r.)

 

(26 X 2010 r.)