lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Aktualności Mieszkańcy Pragi, którzy odeszli do Domu Ojca… AKTUALIZACJA!

Mieszkańcy Pragi, którzy odeszli do Domu Ojca… AKTUALIZACJA!

W tej zakładce postaram zamieszczać zdjęcia naszych mieszkańców, których Pan Bóg wezwał do siebie. Każdy dzień zbliża nas do spotkania z Bogiem. Dla Pana Boga nie będzie się liczył nasz majątek, tytuły,pozycja społeczna, lecz jaki był nasz stosunek do Boga, Kościoła, do drugiego człowieka… Piękne słowa o modlitwie wypowiedział św.O.Pio „Tylko ten, kto się dużo modli będzie zbawiony, kto się niewiele modli jest w niebezpieczeństwie. Ten zaś, kto się nie modli skazuje się na potępienie”.
Pamiętajmy w naszej modlitwie o zmarłych, szczególnie za dusze czyśćcowe. Nam powinno to przynieść duchową korzyść, dla zmarłych zaś jest wielką pociechą w oczekiwaniu na zjednoczenie z Bogiem…

Zdjęcia udostępnili: Michał Klimas, Jolanta Stasiak, Ewa Borkowska, Małgorzata Mastalerz, Ana Tomczyk, Aneta Trzcińska, Ania Fornalczyk, Aleksandra Płóciennik, Marek Szewczyk, Tomasz Jurewicz !

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.”

 

 
+ Zenia Mroczek (75l)                + Bolesław Ratajczyk (76l)          + Wiesław Balcerzak (68l)
1941-2016                                                  1941-2017                                      1950-2018
Zenia Mroczek 002 Bolesław Ratajczyk Wiesław Balcerzak2018c
 
+ Teresa Stasiak (78l)                        + Anna Gajda (65l)                    + Ewa Borkowska              + Urszula Grabska-Sobczak (60l)
1938-2016                                            z d. Pinakiewicz                              z d. Czyżak (56l)                        z d. Balcerzak
                                                                     1951-2016                                     1960-2016                                    1956-2016
Teresa Stasiak1 Gajda Anna Borkowska Ewa2 Sobczak Urszula2
 
+ Tadeusz Powalski (67l)        + Marianna Mikołajczyk (93l)    + Henryk Puchała (58l)         + Weronika Mielczarek 88l
1948-2015                                             1922-2015                                        1957-2015                                   1927-2015

Tadeusz Powalski 059 Mikołajczyk Marianna2 Henryk Puchała Mielczarek Weronika

+ Zygmunt Szewczyk (66l)           + Mieczysław Balcerzak (88l)       + Jan Wiąz (88l)       + Andrzej Pawłowski (48l)
1949-2015                                                      1927-2015                              1927-2015                             1967-2015
053 Zygmunt Szewczyk 052 Balcerzak Mieczysław 056 Jan Wiąz pawlowski-andrzej-zm-2015-48l

+ Kazimierz Filipczak (85l)      + Aldona Owczarek (52l)     + Romualda Woźniak (85l)     + Marianna Piotrowska (87l)
1929-2014                                               1962-2014                                 1929-2014                                   1927-2014
055 Filipczak Kazimierz 054 Owczarek Aldona 051 Romualda Woźniak 050 Marianna Piotrowska

+ Marianna Sibera (87l)           + Jadwiga Stasiak (64l)        + Marian Pszczółkowski (87l)       + Zygmunt Serwaciński (79l)
1927-2014                                              1950-2014                                 1926-2013                                         1934-2013
049 Marianna Sibera 048 Jadwiga Stasiak 047 Marian Pszczolkowski (1926 2013) 046 Zygmunt Serwacinski (1934 2013)

 
+ Teresa Pawlicka (82l)            + Irena Nawrocka (87l)           + Henryk Kosatka (76l)           + Helena Pinakiewicz (83l)
1931-2013                                             1926-2013                                     1937-2013                              1929-2012
045 Teresa Pawlicka (1931 2013) 044 Irena Nawrocka (1926 2013) 043 Henryk Kosatka (1937 2013) 042 Helena Pinakiewicz (1929 2012)
+Józef Fornalczyk (90l)             +Barbara Stasiak (82l)                 +Helena Pertkiewicz (84l)                +Jan Woźniak (83l)
1922 – 2012                                             1930 – 2012                                 1928 – 2012                                 1929-2012
040 Jozef Fornalczyk (1922 2012) 038 Barbara Stasiak (1930 2012) 037 Helena Pertkiewicz (1928 2012) 036 Jan Wozniak (1929 2012)
 
+Stanisława Dolińska (85l)   + Kazimierz Ryszard Rosiak (63l)
1926 – 2011                                                1948-2011
035 Stanislawa Dolinska (1926 2011) Kazimierz Ryszard Rosiak
 
+Janina Jarząb (66l)                                     +Romana Klimas (46l)                                      + Stanisława Szarzała (89l)
1944 – 2010                                                               1964-2010                                                           1921-2010
031 Janina Jarzab zm 21 XI 2010 (66l) 028 Romana Klimas 019 Stanislawa Szarzala zm 2010
 
+ Mirosław Pośpiech (47l)         + Antoni Rosiak (83l)            + Franciszek Czyżak (83l)         + Zdzisław Drożdż (76l)
1963-2010                                             1926-2009                                1926-2009                                1932-2008
041 Miroslaw Pospiech (1963 2010) 017 Antoni Rosiak zm 2009 003 Franciszek Czyzak zdzislaw-drozdz-ur-1932-zmarl-2008
 
+ Aniela Rosiak (88l)               + Jadwiga Kuta (63l)            + Maria Pośpiech (77l)            + Helena Czyżak (76l)
1921-2009                                           1944-2007                                1929-2006                                  1932-2005
Rosiak Aniela 005 Jadwiga Kuta Maria Pospiech 002 Helena Czyzak
 
+Tadeusz Powalski           + Zygmunt Szewczyk (91l)        +Weselska Maria
zm. 2005r.                                       1913 – 2004                            zm. 2004r.
029 Tadeusz Powalski (2005) 034 Zygmunt Szewczyk (zm 27 07 2004) 91l 012 Maria Weselska zm 2004
 
+Kazimiera Spych                     +Józefa Fornalczyk             +Stanisław Woźniak                  +Józef Pawlak
zm. 2004r.                                          zm. 2002r.                          zm. 2002r.                                 zm. 2002r.
006 Kazimiera Spych 018 Jozefa Fornalczyk zm 2002 030 Stanislaw Wozniak (2002) 015 Jozef Pawlak zm 2002
 
+Janina Zgarda                              +Stanisław Spych           + Józefa Bronka (87l)          +Zygmunt Bronka (92l)
zm. 2001r.                                           zm. 2000r.                            1913 – 2000                            1906 – 1998
020 Janina Zgarda (2001) 007 Stanislaw Spych 032 Jozefa Bronka (ur 30 10 1913 zm 04 03 2000) 033 Zygmunt Bronka (ur 25 02 1906 zm 11 05 1998)

+ Zbigniew Drożdż (40l)               +Janina Kosatka          +Bogdan Mikołajczyk (53l)     +Wacław Mazurek (50l)
1958-1998                                              zm. 1997r.                            1944-1997                                1947-1997
zbigniew-drozdz-ur-1958-zmarl-1998 010 Janina Kosatka 061 Bogdan Mikolajczyk Mazurek Wacław

 
+ Zdzisław Weselski             + Stefan Stasiak (62l)
zm. 1996r.                                          1930-1992
013 Zdzislaw Weselski zm 1996 039 Stefan Stasiak (1922 1992)
+ Wiktoria Pawlak             + Kazimierz Abrysiewicz      + Tomasz Pośpiech (67l)
zm. 1991r.                                      zm. 17 V 1989r.                         1917-1984
016 Wiktoria Pawlak zm 1991 021 Kazimierz Abrysiewicz (1989) Tomasz Pospiech
 
+ Aleksander Abrysiewicz    + Czesław Pawłowski      + Bolesław Abrysiewicz        + Tadeusz Rosiak (58l)
zm. 24 VII 1982r.                             zm. 1980r.                           zm. 29 XII 1980r.                 1919-1977
022 Aleksander Abrysiewicz (1982) 014 Czeslaw Pawlowski zm 1980 027 Boleslaw Abrysiewicz (1980) Rosiak Tadeusz
 
+ Tadeusz Abrysiewicz               + Józef Kosatka         + Stanisław Piotrowski (54l)
zm. 1 XI 1976r.                                   zm. 1975r.                                1921-1975
023 Tadeusz Abrysiewicz (1976) 011 Jozef Kosatka 001 Stanislaw Piotrowski
 
+Jerzy Abrysiewicz                +Zuzanna Abrysiewicz                +Adam Zgarda            + Piotr Czyżak (24l)
zm. 30 VIII 1971r.                          zm. 22 II 1966r.                      zm. 22 IX 1958r.                1955-1979
026 Jerzy Abrysiewicz (1971) 025 Zuzanna Abrysiewicz (1966) 024 Adam Zgarda (1958) 004 Piotrek Czyzak
 
+Jadwiga Gwizdała                       +Józef Gwizdała
zm.                                                               zm.
008 Jadwiga Gwizdala 009 Jozef Gwizdala