lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Wierny Ambasador…

Mam ogromną przyjemność zaprezentować zdjęcia nadesłane przez pana Mirosława Wojalskiego, urodzonego i mieszkającego w Łodzi. Pan Mirosław jest z wykształcenia fizykiem, emerytowanym nauczycielem łódzkich szkół średnich, a także działaczem społecznym, regionalistą, kolekcjonerem, autorem ponad 250 publikacji, odznaczonym wieloma medalami za swoje zasługi.

Mirosław Wojalski był bliskim przyjacielem Arego Sternfelda, nazywanym przez niego „Wiernym ambasadorem w Łodzi”.  Jest też autorem większości tekstów zamieszczonych w internecie o tym pionierze kosmonautyki, kilkudziesięciu artykułów prasowych, kilku publikacji, m.in. książki „Orbity sputników Ary Sternfeld obliczał w Łodzi w latach 1932-33″. Także informatorów 3 wystaw poświęconych Sternfeldowi (1 w Sieradzu, 2  w Łodzi) oraz wystawy ekslibrisów. Mirosław Wojalski  współtworzył biogram Arego Sternfelda w Wikipedii Polska, także opracował biogram uczonego w Słowniku polskich pionierów techniki pod redakcją Bolesława Orłowskiego.

Panie Mirosławie, jest mi niezmiernie miło, że zechciał Pan zagościć na mojej stronie internetowej . Dziękuję za ciepłe maile, zdjęcia i pomoc w propagowaniu pamięci o wielkim Sieradzaninie, Arym Sternfeldzie. Wierzę, że jego galeria z czasem zostanie powiększona o kolejne fotografie, pamiątki i informacje.

Łukasz Piotrowski

001 002

003

004

005

006

007

008

010