lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Prezentacja kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”

Strona1W dniu 23 maja 2013 roku o godz. 16 w Sieradzkim Centrum Kulturalnym odbyła się prezentacja najnowszego numeru kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, w całości poświęconego naszemu miastu. W trakcie prezentacji redaktor naczelny pisma, p. Andrzej Ruszkowski, szczegółowo omówił zawartość poszczególnych działów.

Pierwszy artykuł, któremu poświęcił najwięcej czasu, dotyczył upamiętnienia miejsca dawnego, nieistniejącego już dziś sieradzkiego cmentarza, znajdującego się ongiś przy Starym Szpitalu im. Świętego Józefa. Artykuł ten, wraz ze zdjęciami i apelem do władz miasta o godne upamiętnienie miejsca, dodam w najbliższym czasie na stronę Sieradz-Praga.pl.

Kwartalnik „Na Sieradzkich Szlakach” – będący swoistą encyklopedią spraw naszego regionu  – od przeszło 25 lat znajduje nabywców wśród miłośników miasta i Ziemi Sieradzkiej, a wydaje go grupa zapalonych społeczników i entuzjastów. Za swoje bogate w treść artykuły autorzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Poświęcają czas, zaangażowanie, wiedzę, talenty, a często i własne pieniądze, by z miłości do ukochanego miasta dzielić się tym wszystkim z innymi. Bądźmy im za to wdzięczni. A Urząd Miasta, jak sądzę, powinien stale promować (i finansować) to zasłużone pismo.

Strona3Na spotkanie przybyło wielu znakomitych sieradzan, jak również osób mieszkających poza Sieradzem, które duchem i sercem są zawsze wierne swojej małej Ojczyźnie. Nie zabrakło sióstr urszulanek, od dziesięcioleci wiernie towarzyszących naszemu miastu, a także sieradzkiej kapeli ludowej, która zaprezentowała tradycyjne pieśni ludowe. Szkoda natomiast, że zabrakło włodarzy miasta, którzy na wszelkich konferencjach zawsze podkreślają swoje przywiązanie do Sieradza i jego historii.

Poniżej pragnę zaprezentować zawartość najnowszego numeru kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, jak również zaprosić do obejrzenia 25 zdjęć, które w trakcie promocji ostatniego numeru pisma, w dniu 23 maja 2013 roku, wykonałem.

Łukasz Piotrowski
 
 

 

SPIS TREŚCI

okladka przod3

DYDAKTYKA
Andrzej Ruszkowski
Uszanujmy groby naszych przodków na nieistniejącym sieradzkim cmentarzu świętoduskim

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Rafał Wojtczak
Sieradz bezpieczny, barwny i nowoczesny

Józef Szubzda
Chór Cantilena w Sieradzu

STĄD ICH RÓD: słynni sieradzanie w służbie współczesnego miasta
Marek Jędras
Cyprian Bazylik (ok. 1535 – po 1591?)

Józef Szubzda
Ary Szternfeld (1905-1980)

Bożena Bilska Smuś
Tęsknił za rodzinnym miastem (Ary Szternfeld)

Bożena Bilska Smuś
Kochał Sieradz (Antoni Cierplikowski)

ARCHEOLOGIA
Marek Urbański
Prace archeologiczne na rynku w Sieradzu w 2010 roku

POZNAJEMY WŁASNY REGION
Zdzisław Włodarczyk
Julian Ursyn Niemcewicz w Sieradzu (1821)

Bożenna Antoszczyk
„Z Siostrami Urszulankami SJK splotło się nasze życie …
Kościerzyn k. Sieradza – gniazdo pełne tęsknoty”.

Paweł Zielewski
Rowerem po sieradzkich mostach

HISTORIA
Ita Turowicz
Matka i trzej synowie (O braciach Jarocińskich i ich Matce)

Rafał Bogusławski
Głośne wypadki drogowe w Sieradzu i okolicy w okresie międzywojennym XX wieku

GEOGRAFIA I OCHRONA PRZYRODY
Artur Musiał
Ścieżka przyrodnicza na skraju Sieradza

ETNOGRAFIA
Bożenna Antoszczyk
Życie z sensem. Muzykę i pieśni sieradzkie nosimy w sercu

ZABYTKI
Stanisław Bakowicz
Krzyże i kapliczki w pobliżu Sieradza

KOLEKCJONERSTWO
Arkadiusz Balcerzak
Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty

RECENZJE
Wiesława Sujecka
Paweł Wiktorski, Czas biegnie obok, Warszawa 1980

ODESZLI OD NAS
Roma Alvarado-Łagunionok
Andrzej Stawiski (1923-2013), potomek znanej szlacheckiej rodziny Ziemi Sieradzkiej

Z MINIONYCH LAT – PRZEDRUKI
Jakub Jurek
Kilka epizodów z wojennego Sieradza

Z ŻYCIA PTTK
Wiesława Sujecka
Kolejny Zjazd PTTK w Sieradzu

LISTY
Ojciec Jerzy Jagodziński SVD
Drodzy Adresaci tego listu, Przyjaciele i Dobrodzieje Chrystusowego dzieła na Wschodzie! Христос Воскрес!