lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Najnowszy numer „Na Sieradzkich Szlakach” 4/2016

Sieradz, 5 grudnia 2016

Niech mi wolno będzie zaprosić wszystkich czytelników mojej strony, którzy są spragnieni wiedzy związanej z Sieradzem i jego okolicami, do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”.

Przypomnę, że kwartalnik – założony przez pana Andrzeja Ruszkowskiego – gości w naszych domach już od 30 lat. Osobę jego założyciela i zarazem redaktora naczelnego przedstawiłem w osobnej zakładce, do lektury której serdecznie zapraszam.

Tak jak napisałem we wcześniejszym tekście, chciałbym choć w niewielkim stopniu przyczynić się do rozpropagowania tego niezwykle cennego czasopisma, zachęcając do sięgania po nie wszystkich sieradzan pragnących zgłębiać historię naszego regionu. Przytoczę w tym miejscu słowa jednego z członków redakcji i zarazem autora licznych artykułów, pana Józefa Szubzdy, który tak napisał na 25-lecie istnienia „NSS”:

Historia Ziemi Sieradzkiej przez 30 lat wypełniała karty kwartalnika. Na łamach czasopisma ukazało się 1188 artykułów, z tego 804 poświęcone historii zamieszczono w działach: historia – 282, archeologia – 53, skąd nasz ród – 132, poznajemy własny region – 101, zabytki – 153, z minionych lat – przedruki – 74, legendy – 9. Kwartalnik spełniał trzy funkcje:

  • gromadził wiedzę historyczną, wzbogacał ją o nieopisane dotąd lub zapomniane fakty, tworzył magazyn pamięci historycznej regionu;
  • popularyzował wiedzę o Ziemi Sieradzkiej, czasami wpływał na materialne upamiętnienie osób lub zdarzeń, inicjując budowę pomników;
  • krzewił patriotyzm, starał się wzbudzić miłość do kraju i przywiązanie do małej sieradzkiej ojczyzny.

I te same funkcje spełnia „NSS” dzisiaj, wkroczywszy w swoje drugie 25-lecie. Poniżej prezentuję okładkę najnowszego numeru, jak również spis treści, z którego możecie się Państwo dowiedzieć o jego zawartości. Ufam, że znajdzie się wiele osób, które zechcą zakupić to czasopismo, będące do nabycia w księgarni „Róża” i w wypożyczalni książek w Bibliotece Powiatowej. Cena kwartalnika to jedynie 5 zł. Niska cena wynika głównie z faktu, że autorzy artykułów, a jest ich spore grono, nie pobierają za swoją pracę żadnego wynagrodzenia, działają bezinteresownie, dzieląc się wiedzą i poświęcając czas, by jak najwięcej informacji przekazać innym. Dlatego jako młody człowiek (uśmiech) i sieradzanin dziękuję całej redakcji kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” za ich piękną postawę i pracę, której owocem jest to niezwykłe kompendium wiedzy o historii i zabytkach całkiem wyjątkowego miasta, jakim jest dla nas wszystkich Sieradz.

Łukasz Piotrowski
Zapraszam do obejrzenia 40 zdjęć, które wykonałem w trakcie promocji najnowszego numeru kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, w dniu 5 grudnia 2016 roku.

***

Najnowszy numer kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach można nabyć w Sieradzu:

– W Bibliotece przy ul. Żwirki i Wigury
– W Księgarni „Róża ” przy Al. Pokoju w Sieradzu
– W Punkcie Informacji Kulturalnej (róg Rynku i Rycerskiej)
– Na Krakowskim Przedmieściu 2 u fryzjera

SPIS TREŚCI

ODESZLI OD NAS
Józef Szubzda – Jerzy Paszkowski (1929–2016). Twórca współczesnego Jagiellończyka
Andrzej Ruszkowski – Prace prof. Leszka Kajzera (1944-2016) źródłem wiedzy dla krajoznawców
Jarosław Stulczewski – Zofia Nieradko (1930-2016) – zasłużona społeczniczka i dama kultury

DYDAKTYKA
Janusz Ziarnik – Prawda krajoznawcy

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Grażyna Łacina – Łączy nas miłość do książek – 70-lecie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
Piotr Pawlak – Inscenizacja Bitwy nad Warta z września 1939 r. w Strońsku – Beleniu-Zagórzycach

GEOGRAFIA i OCHRONA PRZYRODY
Józef Szubzda – Dolina Warty w latach 30 XX w
Krzysztof Kierniakiewicz – Rezerwat torfowiskowy Korzeń

ETNOGRAFIA
Bożena Antoszczyk – Kobierzycko dawniej i dziś

ARCHEOLOGIA
Michał Szymański – Z topografii lokacyjnego Sieradza. Platea Omnium Sanctorum w późnym średniowieczu

HISTORIA
Rafał Bogusławski – Akces szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 Maja
Jakub Jurek – Plan sytuacyjny terenów byłej manufaktury sieradzkiej
dr Zdzisław Włodarczyk – Kupcy i kramarze w Sieradzu według spisu urzędowego z roku 1825
dr Zdzisław Włodarczyk – Umowa notarialna w sprawie budowy maszyn rolniczych w zakładzie Józefa Langkammera w Wieluniu
Grzegorz Klonowski – Odezwa NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność

STĄD ICH RÓD
Jakub Jurek – Antoni Kamieński (1816-1870) – naczelnik poczty, powstaniec, kompozytor
Zdzisław Prajs – Dr Leopold Coloman Maiditsch. Wspaniały człowiek, prawdziwy lekarz
Jerzy Strzemieczny – Wspomnienie o dr. Kazimierzu Trybuchowskim

ZABYTKI
Józef Szubzda – Figura Matki Bożej Niepokalanej w Sieradzu
Jakub Jurek/Bogusław Bieliński – Sieradzki cmentarz parafialny i jego ars sepulcralis /cz. 2/
Jakub Jurek – Sieradzkie budownictwo murowane w XIX w. /cz. 1 – ul. Kolegiacka

POZNAJEMY WŁASNY REGION
Jakub Jurek – Sieradz i okolica na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego
Józef Szubzda – Obrazki z życia kliczkowian

RECENZJE
Andrzej Ruszkowski – Grzegorza Wierzchowskiego Feliks herbu Gozdawa 1537-1602. Zapomniany sieradzki dominikanin, Kraków 2016, ss. 88, XVI stron foto
dr Zdzisław Włodarczyk – Marka Króla Towarzystwa oszczędnościowo pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku, Łódź 2016, ss. 408

Z MINIONYCH LAT – PRZEDRUKI
Piotr Tameczka (opr.) – Wystawa Przemysłowo-Rolnicza w Sieradzu (Rozwój)

Z ŻYCIA PTTK
Wiesława Sujecka – 41. rajd Szlakiem Walk Nad Warta˛ Bohaterów Września 1939 r

LISTY
List z Konopnicy od p. Reginy Orłowskiej