lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Ruszkowski Andrzej

Zobacz także:
Wspomnienia Andrzeja Ruszkowskiego z lat okupacji

 

StronaKolejną osobą, którą śmiało możemy nazwać człowiekiem z piękną pasją, jest pan Andrzej Ruszkowski. Człowiek wyjątkowo zasłużony dla naszego miasta i regionu, poświęcający swój czas i bezinteresowność na kultywowanie historii Sieradza i dzielenie się nią z innymi. Ci, którzy w jakiś sposób interesują się Sieradzem, wiedzą, o kim piszę, ale młodszym warto przybliżyć sylwetkę tego społecznika. Ponad 26 lat temu Andrzej Ruszkowski – kierując się hasłem „jak zrobić coś z niczego” – założył kwartalnik „Na Sieradzkich Szlakach”, wydawany do dnia dzisiejszego. Jest to idealne kompendium wiedzy dla tych, którzy chcą poznawać historię Sieradza i okolicy. Kwartalnik współtworzą m.in. pani Krystyna Brodowska – prezes Sieradzkiego Oddziału PTTK, Józef Szubzda – współautor wydanej w ubiegłym roku książki Sieradzcy zakładnicy, Waldemar Bohdanowicz, Rafał Bogusławski, Elżbieta Nejman, Marek Jędras i wiele innych znakomitych osób.

Nim zaprezentuję biografię Andrzeja Ruszkowskiego, pragnę mu podziękować za życzliwość, za przekazanie mi bardzo wielu archiwalnych numerów kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, których próżno jest szukać w księgarniach, jak również archiwalnych zdjęć Sieradza i części tekstów. Dzięki temu będę mógł publikować na stronie internetowej Sieradz-Praga.pl interesujące artykuły zaczerpnięte z kwartalnika, jak i z książek pana Andrzeja, zwłaszcza że, niestety, coraz mniej młodych ludzi sięga po książki, częściej szukając informacji w internecie. Zamierzam pomagać w propagowaniu tego bogatego w informacje dla Sieradza i okolic kwartalnika. Odtąd przed ukazaniem się każdego numeru będę zamieszczał na stronie informacje dotyczące jego zawartości, tak aby wielu zachęcić do nabycia i zapoznania się z nim.

Dziękuję również panu Andrzejowi za propozycję współpracy w postaci zamieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” małej historii powstania strony Sieradz-Praga.pl, którą prowadzę już prawie 8 lat. Cieszę się, że będę mógł prezentować w kwartalniku od czasu do czasu swoje zdjęcia, związane tylko z jednym miastem – Sieradzem.
Teraz więc zapraszam czytelników do krótkiej lektury tekstów poświęconych miłośnikowi Sieradza i Ziemi Sieradzkiej – Andrzejowi Ruszkowskiemu.
Dla tych, którzy pragnęliby skontaktować się z panem Andrzejem Ruszkowskim w sprawie kwartalnika, zasięgnięcia informacji, a może skorzystania ze zdjęć lub zaproponowania swoich, zamieszczam wizytówkę czasopisma „Na Sieradzkich Szlakach”.

Łukasz Piotrowski
 
Strona 2 (wizytowka)
 
Biografia

Andrzej RUSZKOWSKI urodził się w Sieradzu 1 lutego 1936 roku jako syn Władysława i Marii z Woszczalskich. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu w 1956 roku. W szkole średniej członek tajnej drużyny harcerskiej „Orzeł Biały”, której powstanie było reakcją na uwięzienie  członków organizacji „Katyń”, działającej w tej szkole w latach 1947-1950.
W latach 1956-1958 odbył służbę wojskowa w 4. pułku radiotechnicznym w Słupsku i w 25. pułku myśliwców odrzutowych na  lotnisku w Pruszczu Gdańskim.

Wykształcenie

Studia dzienne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1958-1963, zakończone nadaniem stopnia mgra praw. W 1975-1976 studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z prawa gospodarczego i prawa pracy. Liczne kursy doskonalenia zawodowego. Szkolenia w Berlinie i Paryżu w roku 1992 i 1993 z zakresu funkcjonowania administracji państwowej.

Praca

W latach 1963-1968 pracownik Zakładu Karnego w Sieradzu w następstwie stypendium fundowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Jednocześnie pozaetatowa aplikacja sądowa, zakończona pozytywnym egzaminem sędziowskim przed komisją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w roku 1968, a następnie egzamin przed Komisją Państwowego Arbitrażu Gospodarczego w Łodzi w 1969 i zdobycie uprawnień radcy prawnego. W latach następnych radca prawny w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli i innych zakładach na terenie Zduńskiej Woli i Sieradza. Od  1 sierpnia 1990 roku  wicewojewoda sieradzki, a od 4 marca 1991 do 28 lutego 1994 – wojewoda sieradzki, odwołany po kolejnych wyborach przez premiera Waldemara Pawlaka. Obecnie na emeryturze.

Praca społeczna

W latach 1958-1963 instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, członek Instruktorskiej Drużyny Akademickiej w Toruniu, drużynowy drużyny ZHP przy Technikum Budowlanym w Toruniu. Od 1965 roku działacz PTTK, także prezes ZW PTTK w Sieradzu, członek ZG PTTK w Warszawie, twórca społecznej opieki nad zabytkami w b. województwie sieradzkim, wieloletni członek Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody ZG PTTK.
Od początku istnienia „Solidarności” jej członek w ZPDz. „Wola” w Zduńskiej Woli. Organizator obsługi prawnej Zarządu Regionu „Solidarności” w Sieradzu. W stanie wojennym współorganizator kolportażu podziemnej prasy i książek na terenie województwa sieradzkiego. W 1989 roku Przewodniczący Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w województwie sieradzkim, współorganizator pierwszych wolnych wyborów do Parlamentu, następnie wyborów samorządowych. Radny i przewodniczący Rady Miasta Sieradza I kadencji do czasu mianowania na stanowisko wojewody sieradzkiego.
Współorganizator  partii Porozumienie Centrum w woj. sieradzkim .

Działalność publicystyczna

Autor dwóch – wyczerpanych już – wydań przewodnika  krajoznawczego Sieradz i okolice (270 s.), współautor książki Z dziejów LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Twórca i redaktor naczelny kwartalnika krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach”, autor ponad 200 artykułów krajoznawczych, publikowanych w prasie krajowej i regionalnej, głównie dotyczących zabytków i dziejów historycznej Ziemi Sieradzkiej.

 
Strona 3 (Przewodnik)_mini Strona 4 (NSS)_mini
 

Rodzina
Od 1961 roku w związku małżeńskim z Jolantą Koczan-Dubieniecką, troje dorosłych dzieci: córka i dwóch synów, siedmioro wnucząt. Żona, absolwentka UMK, całe życie zawodowe poświęciła pracy polonistki w LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.