lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Pocztówki Pana Władysława Podsiadłego

Autor – Władysław Podsiadły -uznany sieradzki kolekcjoner, fotograf i miłośnik miasta Sieradza – przedstawia na swoich pocztówkach różnego rodzaju zdarzenia i obiekty z przeszłości – choć chętnie również komentuje i dokumentuje aktualne wydarzenia. Dbałość o wierność historyczną wymagała od autora głębokich i długotrwałych poszukiwań realiów zawartych w różnych książkach i dokumentach historycznych, portretach, zachowanych fotografiach oraz wspomnieniach wielu Sieradzan. Każda pocztówka wymaga dłuższego oglądu i analizy przedstawionych zdarzeń. Zwrócić należy uwagę na dokładne wizerunki historycznych postaci oraz ukazane tło przedstawianych wydarzeń – zwykle na tle panoramy miasta Sieradza. Większość z tych pocztówek wymagała ogromnej pracy zbieraczej np. flag wszystkich państw które odwiedził Jan Paweł II, lub starych i obecnych herbów miast. Wszystkie te trudności pokonał pasjonat-amator Władysław Podsiadły. Serdeczne podziękowania za pomoc i życzliwość kieruję do pana Kazimierza Kasperczaka z Sieradza jak i autora wspaniałych sieradzkich pocztówek Władysława Podsiadłego. Cieszę się, że w Sieradzu nie brakuje takich ludzi z pasją jak pan Władysław.

Łukasz Piotrowski

Obrazek2

Obrazek3

Obrazek4

Obrazek5

Obrazek6

Obrazek7

Obrazek8

Obrazek9

Obrazek10

Obrazek11

Obrazek12

Obrazek13

Obrazek14

Obrazek15