lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Paszkowski Kazimierz

Sieradz, 12 lutego 2017

Kazimierz Paszkowski

W dniu 7 lutego 1902 r. przyszedł na świat w Sieradzu Kazimierz Paszkowski, porucznik lotnictwa, nauczyciel. Szkołę powszechną i średnią ukończył w rodzinnym mieście. Był absolwentem Szkoły Budowy Maszyn im. H. Wawelberga w Warszawie, w specjalności technolog mechanik. Do wybuchu wojny pracował jako nauczyciel w Szkole Przemysłowo-Leśnej w Łomży. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do Bazy Lotniczej Nr 1. W dniach 17-18 września 1939 r. wraz z częścią personelu Bazy dostał się do niewoli radzieckiej w okolicach Trembowli. Podporucznik Paszkowski tam rozpoczął tragiczną jeniecką gehennę zakończoną pobytem w obozie jenieckim w Kozielsku. Do miejsca kaźni w lesie katyńskim został wywieziony 16 kwietnia 1940 r. i tam zamordowany strzałem w tył głowy. Spoczywa w zbiorowej mogile na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

muzeum-sieradz.com.pl