lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Jadwiga Lew-Starowicz (1944 – 2014)

Sieradz, 11 sierpnia 2017
aktualizacja: 3 listopada 2017

Iga Starowicz2

Sieradzanka, urodzona w Zapuście Małej 13 X 1944 roku z ojca Mariana Komorowskiego i matki Janiny z Łuczaków. Używała imienia w postaci: Iga. Ukończyła LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i studia na Wydziale Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim w 1983 roku. Wyszła za mąż za Maura Starowicza, urodziła dwóch synów: Lubomira i Witolda. Pracę magisterską poświęciła swemu teściowi Zbigniewowi Starowiczowi (1896-1971), znanemu sieradzkiemu pedagogowi, bibliofilowi i regionaliście. Od 2 I 1965 pracowała w sieradzkiej Bibliotece przy ulicy Żwirki i Wigury 4 pod różnymi szyldami. Przepracowała 35 lat, zawsze aktywna i zawodowo twórcza. Pełniła funkcje instruktora i dzieliła się wiedzą z bibliotekarzami powiatu sieradzkiego, później województwa. Była organizatorem i pierwszym  kierownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. 

Dokumentowała piśmiennictwo dotyczące Sieradza i Ziemi Sieradzkiej. Książki, bibliotekarstwo były Jej pasją, także na emeryturze, kiedy za aprobatą proboszcza zorganizowała bibliotekę w parafii Wszystkich Świętych. Z powodzeniem godziła liczne obowiązki i pasje: dbałość o rodzinę, pracę zawodową i działalność społeczną. Działała w Towarzystwie Przyjaciół Sieradza, gdzie zabiegała o dorobek wydawniczy, w PTTK, publikowała cenne artykuły w kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach”. Była inicjatorką konkursów propagujących wiedzę o  przeszłości rodzinnego miasta i o związanych z nim ludziach. Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Polska – Wschód, a materialnym dowodem tej działalności jest książka Pamiętniki Sybiraków (2001), której była współredaktorem.

Za zawodową i społeczną pracę otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużony dla Województwa Sieradzkiego. Zmarła 17 VIII 2014 roku. Spoczęła na sieradzkim cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego.

Maria Fabisiewicz
„Na Sieradzkich Szlakach” 4/2014

***

DSC_0946
Zawsze z wielką radością i otwartością witała sieradzkich pielgrzymów powracających od Matki Bożej z Jasnej Góry.
Na zdjęciu uwiecznione jej ostatnie powitanie sieradzkich pątników; fot. 29 sierpnia 2013

DSC_1541
Jadwiga Lew-Starowicz należała w parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu do Koła Żywego Różańca; fot. 6 maja 2013

DSC_8992
Jadwiga Lew-Starowicz podczas promocji książki Jana Hołubowicza pt. Ksiądz Kapelan Henryk Wieczorek –
Kapłan Niezwykły
w sali teatralnej Domu Katolickiego przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu; fot. 20 września 2012

12
Dzięki staraniom Jadwigi Lew-Starowicz w parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu została w dniu 2 lutego 2012 roku
otwarta Biblioteka Parafialna im. błogosławionego Jana Pawła II; fot. Grażyna Łacina, 17 maja 2012

DSC_0094
Zawsze oddana Panu Bogu i Kościołowi. Nabożeństwo Dni Krzyżowych, które tego dnia rozpoczynały się przy Krzyżu
na Rynku Praskim; fot. 30 maja 2011

DSC_0107
Wyjście procesji z cmentarza parafialnego w Sieradzu z okazji święta Zesłania Ducha Świętego.
Iga Starowicz w miarę możliwości starała się uczestniczyć we wszystkich uroczystościach kościelnych;
fot. 13 czerwca 2011

DSC_0235
Uroczystości Bożego Ciała, 23 czerwca 2011

(79)
Sieradzka piesza pielgrzymka na Jasną Górę była zawsze bliska sercu Jadwigi Lew-Starowicz; fot. 22 sierpnia 2008

29.10.93 r.-promocja książki
Spotkanie z matką generalną Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Urszulą Frankiewicz; fot. 29 października 1993

Iga Starowicz
Pamiątkowa fotografia Igi Lew-Starowicz z Jankiem Pietrzakiem, sieradzkim regionalistą, 21 września 1989,
tuż po odsłonięciu pomnika Bohaterom Walk nad Wartą we wrześniu 1939, arch. Jana Pietrzaka

10
Iga Starowicz na posterunku pracy, w Bibliotece Powiatowej, lata dziewięćdziesiąte XX wieku

 

===========================================================

 

DSC_5659

Śp. Jadwiga Lew-Starowicz zmarła 17 sierpnia 2014 roku w wieku 69 lat. Pogrzeb odbył się 22 sierpnia,
w dniu wyjścia sieradzkich pielgrzymów na Jasną Górę. Jest pochowana na sieradzkim cmentarzu
parafialnym, obok męża Maura Lwa-Starowicza; fot. 5 sierpnia 2017

DSC_5658