lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

dr. Leopold Maiditsch

Wykorzystanie materiałów za zgodą:
Copyright by Zgromadzenie Sióstr Urszulanek jak również za zgodą pani Ity Turowicz.

Zobacz także: Pomnik dr. Leopolda Maiditscha

MalzenstwoDr Leopold Colomann Maiditsch, dyrektor szpitala powiatowego w Sieradzu 1940-1944, przyjaciel i dobroczyńca Polaków. Elsa Maiditsch  z d. Lindenzweig, żona doktora. Oboje nieśli bezinteresowną pomoc polskim mieszkańcom Sieradza i okolicy. Po śmierci męża Elsa Maiditsch opuściła Sieradz, po wojnie mieszkała w Wiedniu.

Leopold Colomann Maiditsch urodził się 7 VIII 1896 r. w Austrii, zmarł 2 XII 1944 w Sieradzu, lekarz, syn Leopolda i Heleny Wurfler. Był Austriakiem pochodzenia chorwackiego, wyznania rzymskokatolickiego. Po ukończeniu studiów medycznych pracował w szpitalu w Grazu jako chirurg. Po wybuchu wojny jako lekarz i rezerwista w stopniu porucznika Wehrmachtu został powołany do wojska.

Grupowe
Na dziedzińcu szpitalnym od lewej: dr Jan Felchner, dr Leopold Maiditsch, siostra operacyjna Władysława Kędzierska, sanitariusz Ludwik Laszczyk, dr Marian Krzywiec. Laszczyka wywieziono do Oświęcimia, wojnę przeżył, jego syn Jacek został kapłanem.

Po zajęciu Sieradza przez Niemców objął 24 XII 1939 r. stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Sieradzu. Zamieszkał w domu Moszów, który stał w miejscu obecnego parkingu przed starym szpitalem. Był lubiany i szanowany, przejawiał bowiem niezwykle życzliwy stosunek tak do polskiego personelu, jak i polskich pacjentów. W okresie, gdy na początku okupacji w krużgankach klasztoru podominikańskiego funkcjonował szpital dla rannych żołnierzy polskich, udzielał pomocy w leczeniu, dostarczając lekarstw i środków opatrunkowych. Pomagał Polakom zagrożonym wywózką na przymusowe roboty do Niemiec zatrudniając ich w szpitalu, tak np. ocalił przed deportacją siostry urszulanki z filii klasztoru sieradzkiego w Monicach. Współdziałał z lekarzem więziennym dr Bernhardem Hartungiem, wydając korzystne dla więźniów zaświadczenia lekarskie i przyjmując więźniów na okresowe leczenie w szpitalu miejskim. W dniu 20 IX 1943 r. poślubił Elsę Overlach z domu Lindenzweig, której matka o nazwisku Łazarenko była Rosjanką z Rostowa. Wówczas oboje pomagali mieszkańcom Sieradza, wykonując bezpłatnie analizy, prześwietlenia, badania, wspomagając również materialnie. Zdaniem polskiego lekarza dr. Jana Felchnera, który jako jeniec wojenny został skierowany do Sieradza w celu leczenia rannych jeńców polskich w krużgankach sieradzkiego klasztoru, dr Maiditsch zamierzał po wojnie osiedlić się na stałe w Sieradzu. Jego nietypowy dla okupantów stosunek do ludności polskiej zwrócił jednak uwagę miejscowych władz okupacyjnych. W efekcie w lipcu 1944 r. landrat Pfeiffer, pełniący jednocześnie funkcję szefa sieradzkiej NSDAP wystosował do niego list grożący mu zwolnieniem z funkcji naczelnego lekarza. I rzeczywiście do tego zwolnienia doszło w listopadzie 1944 r.

Pogrzeb
Powtórny pogrzeb dr. Maiditscha na cmentarzu katolickim w Sieradzu w 1971 r., z udziałem ks. prałata Apolinarego Leśniewskiego, sióstr urszulanek, doktorów Felchnera i Kaszyńskiego oraz grupy sieradzan przechowujących w pamięci sylwetkę tego
„dobrego Niemca”

Dr Maiditsch zmarł nagle na atak serca w sytuacji, gdy był już spakowany w celu powrotu do Austrii. Został pochowany na  cmentarzu ewangelickim w Sieradzu. W czasie pogrzebu, który się odbył w sobotę 5 XII 1944 r., licznych Polaków, którzy wybrali się na jego pogrzeb, rozpędziła policja. W 1971 r., staraniem grona przyjaciół Polaków, szczątki dr. Maiditscha ekshumowano i przeniesiono na cmentarz katolicki w pobliże kwatery ss. Urszulanek.

Zdjęcie wykonałem 27 III 2011 r.
 
DSC_8680
 
Pozostałe fotografie:
 
Kondukt1
Od strony szpitala rusza kondukt żałobny. Polakom, także siostrom zatrudnionym w szpitalu, zabroniono udziału w pogrzebie
 
Kondukt2
Wdowę Elsę Maiditsch prowadzi generał austriacki, poprzedza ich katolicki kapelan wojskowy. Doktora pochowano na cmentarzu ewangelickim, uważanym za cmentarz niemiecki
 
Nekrolog
Nekrolog doktora Leopolda Maiditscha
 
 
Źródło: Leksykon miasta Sieradza, praca zbior. pod red. S.T.Olejnika, Sieradz 2006
Zdjęcia: S. Paulina Jaskulanka USJK, Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu,
oprac. Ita Turowicz, Niepokalanów 1993; podpisy pod zdjęciami I. Turowicz
Zdjęcia współczesne: Łukasz Piotrowski