lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Grób Antoniego Cierplikowskiego

002Poniżej pragnę przytoczyć fragment poświęcony Antoniemu Cierplikowskiemu z niezwykle interesującej książki Ity Turowicz „I wszystko w  sny odchodzi”. Zaczerpnięty jest z rozdziału zatytułowanego „Sieradzki cmentarz i jego mieszkańcy”. Autorka opisuje postacie, a czasem i losy znanych sobie ludzi, którzy znaleźli miejsca doczesnego spoczynku na szlaku jej wędrówki do rodzinnego grobowca. Kończąc tę drogę, zatrzymuje się też przy pewnym wyjątkowym grobie, w którym spoczywa „król fryzjerów, fryzjer królów” Antoine Cierplikowski. 005Serdecznie zapraszam do przeczytania wspomnień i obejrzenia zdjęć, które wykonałem 1 listopada 2010 i 27 marca 2011 roku, a pragnę je opublikować w przeddzień festiwalu Open Hair, od trzech lat obecnego w kalendarzu imprez naszego miasta – jego  patronem jest właśnie Antoine Cierplikowski. Wierzę, że z czasem zarówno festiwal, jak i Sieradz nabiorą większego rozgłosu w Polsce, a może i na świecie, dzięki osobie patrona, o której wciąż więcej się mówi za granicą niż u nas…

 

Łukasz Piotrowski

 

 

Wspomnienia Ity Turowicz z książki „I wszystko w sny odchodzi …”

Strona1
Rzeźba Dusza odrywająca się od ciała, piaskowiec, 1918, artysta odtworzył tu rysy twarzy A. Cierplikowskiego, park przed Muzeum im. X. Dunikowskiego w Królikarni w Warszawie

Strona2

Pełna ekspresji kompozycja Fatum, wykonana w gipsie, 1904, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków

Strona3

Idąc od białego krzyża księdza infułata, mijamy grób światowej sławy paryskiego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego „Antoine’a”, urodzonego w 1884 roku w Sieradzu – z pomnikiem wzorowanym na rzeźbie zaprzyjaźnionego z nim, najwybitniejszego polskiego rzeźbiarza XX wieku, Xawerego Dunikowskiego. Chodzi o Duszę odrywającą się od ciała z 1918 roku, nawiązującą do powstałego w roku 1904 Fatum. Rzeźba była własnością Cierplikowskiego, który po śmierci twórcy przekazał ją wraz z 22 innymi cennymi dziełami Dunikowskiego warszawskiemu muzeum w Królikarni. Zdjęcia, które zamieszczę obok, zostały wykonane przez moją córkę Joannę i pochodzą z jej pracy magisterskiej na temat twórczości Xawerego Dunikowskiego.
Antoni Cierplikowski był niezwykle ciekawym człowiekiem, twórcą mody (projektował fryzury dla koronowanych głów i postaci filmowych, w produkcjach m.in. Metro-Goldwyn-Meyer), miłośnikiem i mecenasem sztuki, przyjacielem artystów. Także wiernym rodzinnemu miastu – po śmierci swojej francuskiej żony Marii Louise Berthe Astier, z którą przeżył pół wieku, w 1970 roku wrócił z Paryża do Sieradza. Ponieważ jednak wiele już o nim wiemy – są filmy, broszury, imprezy związane z osobą „Antoine’a”, nie dała się też ukryć dość niesamowita historia pobrania od zmarłego w 1976 roku i pochowanego artysty jego prawej „genialnej” ręki przez przybyłych z Paryża przedstawicieli stowarzyszenia fryzjerów – poprzestanę na tym.