lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Brzeziński Tadeusz

Urodził się 22 października 1906 roku we wsi Glinki (woj. warszawskie). Był bratankiem ks. Aleksandra Brzezińskiego, animatora i wydawcy, a również redaktora tygodnika „Ziemia Sieradzka”. Ukończył gimnazjum w Prażanach. W 1926 roku ukończył kursy handlowe. W 1934 roku Wyższą Szkołę Dziennikarską w Warszawie. Był pracownikiem Komunalnej Kasy Oszczędności w Sieradzu. W czasie okupacji jako pracownik Komunalnej Kasy Oszczędności świadczył różnorodną pomoc mieszkańcom Sieradza i powiatu. Po wojnie organizował Cech Rzemiosł Różnych. Do roku 1962 kierował tą instytucją. Przez wiele lat pracował w Technikum Ekonomicznym w Sieradzu. Był wielkim miłośnikiem Sieradza i jego historii. Współpracował przy organizowaniu Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Gromadził zabytki sztuki ludowej, zdjęcia strojów ludowych, dworów szlacheckich. Napisał kilka prac z zakresu historii regionu. Jedna z nich opublikowana została na łamach „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (1959, t. I) pt. Przesądy, wróżby, przepowiednie znane w Sieradzkiem. Opublikował także przyczynek do historii sieradzkiego rzemiosła w broszurze pt. Rys historyczny Cechu Rzeźników w Sieradzu (Sieradz, 1981).W katalogu wydanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu z okazji Festynu Sztuki Ludowej i Folkloru (1979) opublikował tekst pt. Zapiski zbieracza sieradzkiego folkloru. Należał również do Klubu Pracy Twórczej przy WDK. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi. Zmarł w Sieradzu dnia 7 IX 1990 roku.

Marek Jędras