lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Teatr Miejski

Teatr MiejskiTak nazywany jest przez Sieradzan budynek, w którym mieści się obecnie siedziba Miejskiego Domu Kultury, chociaż nigdy nie było w nim stałej sceny teatralnej. Chcąc pisać o uczestnictwie w kulturze na przykładzie tej placówki należy choć w skrócie przypomnieć historię budynku, który z działalnością kulturalną miasta związany jest ponad wiek a nazwa funkcjonująca potocznie przez tyle lat przetrwała do dnia dzisiejszego.

Budynek murowany wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku ( przed 1923 r., w którym to został odnotowany w planach miasta ), pełnił pierwotnie funkcję stajni pocztowej ( tzw. ogiernia). W 1870 roku Rada Opiekuńcza dobroczynności Publicznej powiatu sieradzkiego na wniosek swego przewodniczącego Stefana Nowickiego, zakupiła obiekt na publicznej licytacji za sumę 800 rubli z zamiarem urządzenia w nim sali teatralnej. Dochody płynące z tytułu jej użytkowania miały zasilić budżet ochronki dla dzieci. Prace remontowo-adaptacyjne z inicjatywy doktora Józefa Stanisławskiego, a nadzorowane przez budowniczego powiatowego ukończono w 1874 roku. W 1900 roku ukonstytuował się specjalny Komitet , złożony z obywateli Sieradza, na czele z cywilnym naczelnikiem powiatu Stanisławem Potockim, celem przeprowadzenia ( przy częściowym udziale funduszy z kasy miejskiej ) rozbudowy i modernizacji obiektu, zakończonej w końcu tegoż roku. Budynek częściowo wyburzono i powiększono ( nadając wtedy fasadzie eklektyczny kostium ).

Po I wojnie Teatr Miejski znajdował się we władaniu Magistratu a później Zarządu Miejskiego. W 1924 roku został przekazany Sieradzkiemu Towarzystwu Muzycznemu „Lutnia”, stając się po odrestaurowaniu, w trakcie którego zysk między innymi swój neoklasycystyczny – obecny kształt, głównym ogniskiem życia kulturalnego Sieradza. Po II wojnie światowej obiekt doczekał się kapitalnego remontu ( oddany do użytku 22.07.1957 roku), podczas którego został częściowo rozbudowany ( m.in. widownia na 450 miejsc oraz garderoby ) i pozbawiony ozdobnego wystroju na elewacji oraz dachówki ceramicznej na koszt blachy. Wtedy też nad wejściem głównym do budynku został umieszczony napis „TEATR MIEJSKI”.

We wczesnych latach 50-tych odbywały się tu trzy razy do roku Komisje Poboru Wojskowego, mecze bokserskie, popisy jarmarcznych objazdowych „siłaczy”. Często też odbywały się prezentacje dorobku kulturalnego szkół podstawowych oparte na folklorze ziemi sieradzkiej oraz tradycyjne bale sylwestrowe i karnawałowe lokalnych instytucji. Do chwili powstania województwa w 1975 roku budynek pozostawał pod opieką ówczesnych władz miasta. W sali widowiskowej odbywały się okolicznościowe, imprezy typu: 1 maja, 22 lipca, czy też rocznica „wielkiego października”. Odbywały się też wszelkiego rodzaju uroczystości związane z miastem: występy młodzieży szkolnej, popisy strażackich orkiestr dętych, dożynki ludowe oraz okolicznościowe imprezy instytucji administracji miejskiej.

Gościły również w tym budynku programy artystyczne prezentowane na rynku krajowym. z udziałem ówczesnych „gwiazd estrady” oraz liczne zespoły Ludowego Wojska Polskiego. Dnia 19.01.1977 roku budynek został wpisany w Rejestr zabytków nr 289/A. Od roku 1978 zarządcą budynku jest Wojewódzki Dom Kultury, który wykorzystuje salę widowiskową do typowej działalności impresaryjnej. W 1989 roku WDK przenosi swoją siedzibę do budynku w którym obecnie się mieści, a na bazie Teatru Miejskiego powstaje Miejski Dom Kultury. Budynek przekazany został dla MDK Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Sieradzu nr III/18/88 z dnia 14.12.1988 roku.

W roku 2008 przeprowadzono remont teatru miejskiego, prowadzono w ramach projektu „Europejskie Sceny Teatru im. Stefana Jaracza” dofinansowanego z środków Unii Europejskiej. Poza Sieradzem w jego realizacji biorą udział także Radomsko, Piotrków Trybunalski, Skierniewice i Łódź. Wartość całego projektu to 33,3 mln złotych. Modernizacja sieradzkiego teatru pochłonęła ponad pięć milionów złotych. 2,7 mln wyasygnowało Miasto, 1,8 mln zł Urząd Marszałkowski w Łodzi, a 742 tys. zł dołożyła Unia Europejska.

Największe wrażenie robi sala widowiskowa, która wzbogaciła się o 290 ręcznie robionych i bardzo wygodnych foteli, z których część wyposażona jest w tzw. straponteny (małe rozkładane siedziska, umieszczone z boku foteli). W sumie widownia sieradzkiego teatru po remoncie liczy 307 miejsc. Poza sceną i widownią zmodernizowano również pomieszczenia administracyjne, garderoby, powiększono foyer, zmieniono nieco wygląd szatni i wyremontowano toalety, dostosowując je także dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wkrótce zamontowany zostanie także specjalny, sześciometrowy ekran, który umożliwi m.in. projekcje kinowe.