lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Rewitalizacja sieradzkiej starówki

Starówka jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Sieradzu. Od pradawnych czasów było to żywe centrum miasta, handlowe, targowe, mieszczące najważniejsze urzędy, również pełniące rolę deptaka i miejsca towarzyskich spotkań. Oglądając archiwalne zdjęcia przedstawiające sieradzki Rynek czy też czytając piękne wspomnienia ludzi, którzy się tam wychowywali i żyli, m.in. pani Ity Turowicz czy pana Zbyszka Kowalskiego, możemy się przekonać, jak w powojennych latach miejsce to tętniło życiem. Jednak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci – w związku z budową nowych osiedli i związaną z tym wyprowadzką wielu starych mieszkańców do wygodniejszych bloków, wraz z przesunięciem centrum urzędowego i handlowego – wyludniona i nieco zapomniana Starówka straciła na znaczeniu. Z końcem lat 90. XX wieku sieradzki Rynek przedstawiał raczej jeden wielki „plac parkingowy” niż miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby wraz z rodzinami spacerować czy też spotykać się ze znajomymi. Jedynym dniem w tygodniu, kiedy auta znikały z Rynku, była niedziela. Brak infrastruktury gastronomicznej i turystycznej, ławek, kawiarni, restauracji – sprawiał, że Rynek obumierał, a tzw. ogródki piwne przyciągały głównie „koneserów tanich trunków alkoholowych”. Skłamałbym, gdybym stwierdził, że w tamtym czasie sieradzki Rynek był bezpiecznym miejscem, szczególnie po zmierzchu, gdy nie paliła się większość latarni.

Strona1
Fotografia archiwalna przedstawiająca sieradzką Starówkę z okna jednej z kamienic znajdujących się w Rynku, 2 marca 2007

W momencie pojawienia się pierwszych wzmianek o planowanej rewitalizacji sieradzkiej Starówki część mieszkańców podchodziła do tych informacji sceptycznie, zwłaszcza gdy można już było zapoznać się z pierwszymi projektami nowego zagospodarowania Rynku. Nie chciałbym rozpisywać się na temat tego projektu, bo zawsze znajdą się osoby, które będą go krytykowały. Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem okazało się wybudowanie nowoczesnego pawilonu, mieszczącego kawiarnię i miejski szalet. Dwa zarzuty do dzisiaj są podtrzymywane, i to nie bezzasadnie: bryła pawilonu w żaden sposób nie koresponduje ze stylem zabudowy, a także fakt, że zasłoniła ona od północy to, co stanowiło i stanowi o urodzie naszego sieradzkiego Rynku – piękne kamieniczki o zróżnicowanej linii dachów.

Mnie jednak  cieszyło, że coś zaczęło się w Sieradzu zmieniać…

Strona4
Jedno z ostatnich zdjęć jakie wykonałem na sieradzkiej Starówce przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych, 27 października 2009

Pokażę teraz dokumentację fotograficzną prac rewitalizacyjnych, prowadzonych w latach 2010-2011, jak również zdjęcie wykonane z jednej kamienic. Cały projekt odbywał się pod hasłem „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka Starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. W kolejnych zakładkach chciałbym zaprezentować współczesne zdjęcia ukazujące piękno sieradzkiego Rynku, jak i odnowionych okolicznych uliczek przylegających do niego. Mam nadzieję, że reszta rynkowych kamienic zostanie odrestaurowana, tak jak to ma miejsce w innych miastach Polski, czego Państwu i sobie życzę.


Łukasz Piotrowski

 

Zdjęcia wykonałem 27 października 2009 roku, 3 miesiące przed rozpoczęciem prac

 

Rewitalizacja sieradzkiej Starówki

Zdjęcia wykonałem 2 marca 2010 roku

 

Zdjęcia wykonałem 11 marca 2010 roku

 

Zdjęcia wykonałem 22 kwietnia 2010 roku

 

Zdjęcia wykonałem 28 czerwca 2010 roku

 

Zdjęcia wykonałem 2 października 2010 roku

 

Zdjęcia wykonałem 14 listopada 2010 roku