lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Sieradzka Starówka

StarowkaW dawnych czasach centralnym punktem miasta był Rynek, czyli plac targowy. Rynek to plac prostokątny z wychodzącymi z narożników prostopadłymi ulicami. Niegdyś przy wejściu na Rynek znajdowały się bramy wjazdowe. Najcenniejszymi zabytkami sieradzkiej Starówki są niewątpliwie budynki mieszkalne, z włączeniem kamienicy zwanej „pojagiellońską” przy ulicy Dominikańskiej 2. Kamienica ta była własnością polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. Na centralnym miejscu w rynku stał ratusz. Drewniany ratusz z XVI wieku został odkryty podczas badań archeologicznych prowadzonych w okresie Tysiąclecia Państwa Polskiego przez Muzeum w Sieradzu. Podczas tych badań odkryto również wiele innych zabytków. Były to przedmioty szklane, drewniane, skórzane, metalowe i ceramiczne mówiące o bogatej kulturze materialnej ówczesnego Sieradza. Wszystkie te znaleziska można obejrzeć na wystawie w miejscowym Muzeum. Ratusz niestety nie doczekał się naszych czasów, ponieważ najprawdopodobniej został zniszczony przez pożar. Dokładna data wybudowania ratusza nie jest znana. Prawdopodobnie powstał w 1520 roku. Z zapisków wiemy, że pełnił funkcję sali sądowej, karceru i szynkowni. Ostatnią wzmiankę o ratuszu odnajdujemy w 1777 roku, która jest opisem owej budowli. Ratusz został zaznaczony w nowej nawierzchni rynku konturami z cegieł klinkierowych. W tej też części rynku zostały założone gazony z różami i postawione ławki, a obok duża płyta dla parkujących tu samochodów. Obecna zabudowa rynku sieradzkiego to kamienice jednopiętrowe, wznoszone w XIX wieku o wyrównanym gabarycie. Po środku rynku znajduje się dawna studnia z obudową XIX-wieczną. Jest ona jedynym śladem dawnej funkcji rynku, z którego kilka lat temu usunięto targi i jarmarki. W niektórych kamienicach zachowała się częściowo stolarszczyzna z początku XIX wieku – drzwi i wykładki do klamek, ozdobnej, kowalskiej roboty.