lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Biały Most, rz.Warta, plaża

Zdjęcia wykonałem 6 lipca 2017 roku

Zdjęcia wykonałem 13 stycznia 2009 roku