lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2010 – Remont Kościółka św.Ducha

StronaRemont kościółka św. Ducha na cmentarzu. Oprócz remontu dachu, w planach jest także rekonstrukcja posadzki oraz wymiana stolarki okiennej. Więcej szczegółów zdradza Elżbieta Bombka-Horbacz, konserwator zabytków z delegatury sieradzkiej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi:

Zakres remontu uwarunkowany jest dotacją. Wnioskowaliśmy o prace w nieco szerszym charakterze, ale ze względu na szczupłość budżetu trzeba było je ograniczyć do remontu dachu. Chcemy zabezpieczyć kościółek przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Kościół św. Ducha ma wyjątkową historię, za sześć lat świątynia będzie obchodziła okrągłą sześćsetną rocznicę istnienia, więc remont jak najbardziej jej się należy.

Zdjęcia zostały wykonane 6 VII 2010r.
 

Zdjęcia zostały wykonane 30 IX 2010r.