lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2012 – Pasterka w parafii pw. Wszystkich Świętych

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”, J 12,46.

Sieradz, 27 grudnia 2012

StronaZa nami kolejne święta Bożego Narodzenia, które przechodzą do historii. I tak już od 2000 lat obchodzimy pamiątkę narodzin Pana Jezusa. Wszystkie święta w Kościele katolickim mają bogatą  tradycję, swoje piękno i doniosłość, ale nie wszystkie są tak rodzinne, jak właśnie Boże Narodzenie. Jest to szczególny czas, kiedy spotykamy się z najbliższą rodziną i zasiadamy wspólnie do wigilijnej wieczerzy, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka. To jej wyglądają z największą niecierpliwością dzieci. Przed wieczerzą wigilijną odczytujemy fragment z Pisma św., odnoszący się do narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, następnie dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Tak serdeczne i piękne, że gdyby choć w połowie się ziściły, świat by pojaśniał i poweselał. Pięknym zwyczajem jest pozostawienie pustego miejsca przy wigilijnym stole dla niespodziewanego gościa.  A czasem widzimy przy nim oczyma serca naszych bliskich, którzy kiedyś zasiadali wraz z nami.

Tego dnia na stołach królują postne dania: śledź pod różnymi postaciami, czerwony barszczyk z uszkami, karp smażony lub w galarecie, kapusta z grzybami, kompot z suszonych owoców, kluski z makiem…  A potem śpiewamy kolędy – i to jest chyba ten moment najściślejszej wspólnoty serc, złączonych myślą o Wydarzeniu, które nas zgromadziło, radością z przepięknych melodii polskich kolęd, i tym nagłym przebłyskiem nostalgii, gdy prawie słyszymy głosy, które nie tak dawno razem z nami śpiewały, a teraz słyszymy je tylko sercem. Następnie z prawie dziecięcą radością odpakowujemy prezenty, które przyniósł pod choinkę św. Mikołaj.

Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać, że najważniejszym punktem świąt Bożego Narodzenia jest pełne uczestnictwo w Eucharystii i przyjęcie do serca Pana Jezusa w hostii. Od dziecka uczestniczyłem wraz z rodzicami w odprawianej o północy Pasterce. A dopiero od kilku lat staram się to wyjątkowe wydarzenie uwieczniać na fotografiach i dzielić się tymi obrazami z Państwem. W tym roku uczestniczyłem we Mszy świętej sprawowanej w mojej parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, gdzie proboszczem prastarej kolegiaty jest od sześciu lat ks. dr Marian Bronikowski.  Msza święta pasterkowa zawsze ma podniosły charakter. Poniżej przytoczę fragment kazania wygłoszonego przez księdza proboszcza, który zwrócił uwagę m.in. na coraz większą komercjalizację Świąt Bożego Narodzenia, brak poszanowania godności człowieka i na fakt, że coraz mniej miejsca poświęcamy w tym czasie dla Boga.

Strona1
Ks. dr Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej kolegiaty, skierował słowo do uczestników liturgii:

Dotykamy dziś wielkiej tajemnicy uniżenia Boga, który z miłości staje się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. Ogromna to Tajemnica, bo Boże Narodzenie to nie święto choinek, prezentów, świecidełek, choć tak namiętnie zachęcają media już od połowy listopada, byśmy swoją uwagę właśnie koncentrowali na choince, prezentach i świecidełkach. Boże Narodzenie nie jest dniem kolorowych krasnali i jemioły, pod którą mamy ucałować najukochańsze osoby. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę dnia, gdy Bóg z miłości do człowieka, do każdego człowieka, stał się Człowiekiem. Obchodzimy nie tylko pamiątkę. Boże słowo z wielką mocą podkreśla, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, a więc Bóg dziś pozwala nam razem uczestniczyć w tej prastarej świątyni w zbawczym wydarzeniu, które dzieje się tu, teraz i dla nas. Czyż to nie wspaniałe być uczestnikiem tak wielkiej tajemnicy Bożego Narodzenia? Bóg się rodzi, moc truchleje! Dzisiaj Bóg przemawia do człowieka przez swojego Syna zrodzonego z Niewiasty. Oto ikona Bożego Narodzenia – kruche Niemowlę, które kobiece dłonie okrywają ubogimi pieluszkami i składają w żłobie. Każde narodziny niosą ze sobą nadzieję, wiedzą o tym rodzice, którzy decydują się na przyjęcie nowego życia. Każde narodziny niosą ze sobą nowe nadzieje. Z kolei każde nowe życie niesie w sobie niezwykłe bogactwo, a każde ludzkie życie jest świętością. A więc kiedy dziecko przychodzi na świat, człowiek dotyka świętości samego Stwórcy. […] Boże Narodzenie to obecność Chrystusa. On sam pragnie uczcić swoje narodziny w każdym i każdej z nas. Stąd też, Kochani, Boże Narodzenie uświadamia nam potrzebę zabiegania o godność człowieka, zwłaszcza tego człowieka, który jest bezbronny, chory, samotny, pozbawiony pracy, wyzyskiwany, wyszydzany, poniżany. Również Boże Narodzenie uświadamia nam potrzebę zabiegania o godność tego człowieka, którego niszczy się szeroko pojętym konsumpcjonizmem i materializmem.

Fragment kazania wygłoszonego przez ks. dr Mariana Bronikowskiego
proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu

 

Na koniec pragnę przypomnieć , że 26 grudnia Kościół katolicki wspomina św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. A pamiętajmy, że w tym jednym tylko roku 2012 prawie 105 tysięcy chrześcijan zabito tylko dlatego, że byli wyznawcami Jezusa. Są na świecie kraje, gdzie strach iść do kościoła, bo pojawić się na Mszy świętej oznacza ryzykować życie. W poniedziałek,  w Wigilię, na północy Nigerii uzbrojeni napastnicy zaatakowali wiernych podczas Pasterki. Zginęło 6 osób, wśród nich kapłan. Nie zapominajmy w modlitwach o tych, którzy ponoszą męczeńską śmierć za wiarę, jak i o tych, którzy podnoszą rękę na wyznawców Boga.


Łukasz Piotrowski


Zapraszam do obejrzenia 58 zdjęć, które wykonałem 25 XII 2012 roku podczas Pasterki w prastarej sieradzkiej kolegiacie.