lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Niedziela Wielkanocna 2015

Strona1Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele katolickim. Mogłoby się wydawać, że Boże Narodzenie – przyjście na ziemię Syna Bożego – ma większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga. Nawet kiedy czynił cuda, uzdrawiał i wypędzał złe duchy, można się było powołać na działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania przekonuje wszystkich ludzi dobrej woli, chcących poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem Roku Kościelnego, centrum wszystkich tajemnic związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa.

Strona2W mojej parafii pw. Wszystkich Świętych uroczysta Msza Rezurekcyjna rozpoczyna się o godzinie 6 rano. Kiedy wychodziłem z domu do kościoła, było jeszcze ciemno. Chciałem wykonać zdjęcia przed świtem i potem w ciszy oczekiwać rozpoczęcia Mszy świętej, której zawsze przewodniczy proboszcz parafii, ks. dr Marian Bronikowski. Rokrocznie wartę przy grobie Jezusa Chrystusa pełnią strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to piękna tradycja, od lat kultywowana w sieradzkiej kolegiacie. Każdy z kolejnych księży proboszczów zabiegał, i obecny również dba o to, by najważniejsze dla katolików święto miało podniosłą oprawę. Także i parafianie zawsze chętnie służą pomocą. Co roku w procesji rezurekcyjnej bierze udział Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu, dzieci sypiące kwiatki, asysta i chór parafialny, księża, ministranci.

Strona3Tego roku przejmujący, ale i bardzo wymowny wystrój Grobu Pańskiego nawiązywał do prześladowań chrześcijan w różnych miejscach świata. Temu współczesnemu męczeństwu  ksiądz proboszcz poświęcił sporo miejsca w swoim poruszającym kazaniu. Kilka dni temu światem wstrząsnęła wiadomość o zamachu na Uniwersytecie Garissa na wschodzie Kenii i brutalnym zamordowaniu blisko 150 chrześcijan. Giną nasi bracia w wierze tylko dlatego, że są wyznawcami Chrystusa.  Ale przypomnijmy słowa naszego Pana: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować (J I5,20). Także św. Paweł pisał: Wszystkich, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania (2 Tm 3,12). Módlmy się dziś za chrześcijan w krajach ogarniętych diabelską ideologią dżihadu. Oby Pan dał chrześcijanom siłę trwania w Chrystusie i nawrócił serca oprawców.

Łukasz Piotrowski


Zapraszam wszystkich do obejrzenia 80 zdjęć, które wykonałem
5 kwietnia 2015 roku podczas Niedzieli Wielkanocnej w parafii
pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu