lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2016 – Poświęcenia obelisku i tablicy pamiątkowej długoletniego sieradzkiego proboszcza, ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego we Wróblewie

Sieradz, 26 lipca 2016

 

Pragnieniem moim jest, aby jak najwięcej zrobić dla powiększenia chwały Bożej
i na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.
 

Ks. infułat Apolinary Leśniewski

 

Strona1W dniu 26 lipca 2016 roku w pięknym drewnianym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wróblewie, gdzie proboszczem jest ks. kanonik Piotr Przybylski, odbyło się podniosłe wydarzenie, związane z osobą ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego. Uroczystość parafialna ku czci św. Anny została połączona z odsłonięciem obelisku poświęconego księdzu infułatowi z okazji 125. rocznicy jego urodzin. Ksiądz Apolinary Leśniewski przyszedł na świat we wsi Wróblew, w powiecie sieradzkim, 23 lipca 1891 roku. Tu jako dziecko wzrastał, chodził do szkoły, bawił się z rówieśnikami, ale przede wszystkim tutaj, w środowisku rodzinnym, kształtował się jego chrześcijański pogląd na życie i  wzrastała jego wiara w Boga.

Strona2Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski był proboszczem sieradzkiej kolegiaty przez prawie cztery trudne powojenne dziesięciolecia, od 10 marca 1945 do 30 czerwca 1983 roku. Był przez mieszkańców bardzo szanowanym i cenionym kapłanem, który trwale zapisał się na kartach historii swojej jedynej parafii. Wymownym potwierdzeniem tego była uroczysta Msza  święta, odprawiona w niewielkim wróblewskim kościółku, przez następcę księdza infułata na sieradzkiej ziemi, ks. dr. Mariana Bronikowskiego, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Ksiądz proboszcz Bronikowski wygłosił piękną homilię, w której wspominał swojego wybitnego poprzednika. Pragnę zaprezentować Państwu całą tę homilię, by również i inni, którzy tego dnia nie byli z nami, mogli ją sobie odsłuchać.

Dziękuję Łukaszowi Grzegorkowi za zaproszenie mnie na tę szczególną uroczystość, dzięki czemu mogłem nie tylko uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu, ale i uwiecznić je na fotografiach. Wiem, że jest ono ważne nie tylko dla mieszkańców Wróblewa, ale i dla wszystkich, którym bliska pozostaje pamięć osoby księdza infułata. To właśnie Łukasz Grzegorek był pomysłodawcą godnego upamiętnienia naszego sieradzkiego proboszcza, księdza infułata Leśniewskiego. Myśl o upamiętnieniu zrodziła się w 2014 roku, w 30. rocznicę śmierci księdza infułata. Pomysł takiej inicjatywy poparł ksiądz proboszcz, jak również wójt gminy Wróblew. Na uroczystej Mszy świętej nie zabrakło również kapłanów z sąsiednich parafii, honorowej asysty Ochotniczej Straży Pożarnej, asysty parafialnej, jak również przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po Mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się w procesji na niewielki skwer, gdzie znajduje się starannie wykonany obelisk. Poświęcenia obelisku dokonał ks. dr Marian Bronikowski. Zapraszam wszystkich do obejrzenia 52 fotografii, które tego dnia miałem ogromną przyjemność wykonać.

Łukasz Piotrowski

Strona3
Uroczystego poświęcenia obelisku i tablicy pamiątkowej długoletniego sieradzkiego proboszcza,
w czasie Powstania Warszawskiego kapelana-majora AK, ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego,
dokonał ks. dr Marian Bronikowski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, fot. 26 lipca 2016

Strona4Łukasz Grzegorek, główny pomysłodawca upamiętnienia wielkiego kapłana i patrioty,
infułata Apolinarego Leśniewskiego. Na drugim planie, gdzie obecnie znajduje się plac zabaw,
swego czasu stał  dom rodzinny księdza infułata, fot. 26 lipca 2016

***