lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2016 – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego

Sieradz, 3 grudnia 2016

Warszawa 10.05.2015 Wieczor wyborczy w sztabie Andrzeja Dudy kandydata na prezydenta RP z ramienia PiS.N/z Andrzej Duda .Fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał
pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
księdzu Apolinaremu Leśniewskiemu

krzyz-komandorski-orderu-odrodzenia

 

apolinary-lesniewski-arch-andrzej-kaluziak3

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał 16 lipca 2016 roku pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie tożsamości kulturowej Polaków, księdzu Apolinaremu Leśniewskiemu –kapelanowi Armii Krajowej, który ocalił oraz przechowywał po wojnie obraz „Matka Boska Armii Krajowej” – ikonę Powstania Warszawskiego, oraz pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu tożsamości kulturowej Polaków podczas II wojny światowej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, Irenie Pokrzywnickiej-Borowskiej – twórcy tego dzieła.

Order nadany ks. Apolinaremu Leśniewskiemu przekazał rodzinie Doradca Prezydenta RP Pan Tadeusz Deszkiewicz, 3 grudnia 2016 roku, w Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas premiery filmu dokumentalnego „Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boska AK”.

Prezydent.pl

 

 

odznaczenie-dla-lesniewskiego
Jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim, którzy utrwalają pamięć o księdzu Apolinarym Leśniewskim,
człowieku niezłomnym, dzięki któremu poznaliśmy zasady, jak żyć w ciężkich czasach i z nich nie
rezygnować
– podkreśliła krewna kapelana AK, Barbara Leśniewska-Wekka.  Zaznaczyła, że
odznaczenie zostanie przekazane do Muzeum Okręgowego w Sieradzu, ponieważ z miastem tym był
związany ks. Apolinary Leśniewski, 3 grudnia 2016

tadeusz-daszkiewicz-wrecza-podczas-uroczystosci-przy-obrazie-matka-boska-ak-2

========================================

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego.  Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

Wikipedia.pl