lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski (1891-1984)