lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Boże Ciało 2011r.

Strona1W czwartek 23 czerwca 2011 r. o godz. 10 w Sieradzkiej Kolegiacie odbyła się Msza św. której przewodniczył kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ks. ppłk Zenon Pawelak. Następnie udaliśmy się w procesji ulicami Sieradza do czterech ołtarzy znajdujących się m.in na pięknym sieradzkim rynku, który w ubiegłym roku został przebudowany i odnowiony. Następnie do ołtarzy przy Klasztorze Sióstr Urszulanek, na ulicy Warckiej i ulicy Żwirki i Wigury. Cztery ołtarze są odwołaniem do czterech ewangelii, które są przy nich czytane. Jest również w Polskiej tradycji zwyczaj łamania gałązek brzozy, którymi przystrojone są ołtarze.
– Wierzono, że te gałązki mają właściwości ochronne. Zatykano je w domach za świętymi obrazami lub za framugami drzwi. Kiedyś miały chronić ludzi przed piorunami.
Strona2Na placu tetralnym homilię wygłosił proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych ks. prał. dr. Marian Bronikowki.  Każdego roku w procesji biorą udział nasze siostry urszulanki dając świadectwo swojej wiary. W tym roku po raz pierwszy zostały niesione przez męzczyzn wszystkie chorągwie kolegiaty, nie zabrakło również pięknej coraz liczniejszej asysty. Pragnę tylko dodać, że dawniej sieradzka asysta była jedną z piękniejszych w regionie. Na szczęście dzięki zaangażowaniu parafian, sióstr zakonnych możemy zaobserwować jak każdego roku sieradzka asysta się powiększa. Widzimy piękne ubrane dzieci w sieradzkie stroje, które swoimi małymi rączkami sypią na drodze Pana Jezusa kwiatki. Nie zabrakło również chóru parafialnego, orkiestry OSP, żołnierzy 15SBWD, bractwa kurkowego, jak licznie przybyłych mieszkańców Sieradza. Ja natomiast pragnę podziękować Panu Bogu za to, że było mi dane już po raz 6 uwiecznić na zdjęciach procesję Bożego Ciała.
Chwała Panu 🙂


Zapraszam do obejrzenia 105 zdjęć z uroczystości Bożego Ciała, którą obchodziliśmy 23 czerwca 2011 roku.