lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Galeria sieradzkiej kolegiaty

Sieradz, 10 marca 2018

Ludzkich kronik nie pisze przypadek. Ich autorem jest Bóg…
ks. infułat Marian Bronikowski

Kościół pw. Wszystkich Świętych pochodzący z XII w. jest nie tylko najstarszym, lecz także jednym z najpiękniejszych kościołów w Sieradzu. Znajduje się w obrębie starego miasta na ul. Kolegiackiej. Często sieradzka kolegiata nazywana jest przez proboszcza ks. infułata Mariana Bronikowskiego „Matką Kościołów”. Pan Józef Szubzda, zasłużony sieradzanin, w opublikowanym w jednym z numerów kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach artykule w całości poświęconym sieradzkiej kolegiacie tak napisał: Fara sieradzka, wtopiona w miasto od zarania jego dziejów, przez wieki stanowiła rdzeń życia duchowego mieszkańców nadwarciańskiego grodu. Głos jej dzwonów łączył się z modlitwą, z dziękczynieniem w dniach szczęśliwych i wołaniem o pomoc w godzinach trwogi. W jej murach sieradzanie odnajdywali spokój, męstwo i cel życia, formowali tożsamość religijną i narodową opartą na chrześcijańskich zasadach moralnych.

DSC_0058
Zachód słońca nad sieradzką kolegiatą, która przez wieki spogląda na prastarą dzielnicę Sieradza, Pragę;
fot. 11 stycznia 2010

Jako sieradzanin, a zarazem mieszkaniec Pragi, od urodzenia jestem związanym z tym pięknym, zabytkowym kościołem, który dla sieradzan od zarania dziejów stanowi powód do dumy. Ponadto, co mnie ogromnie cieszy, sieradzka kolegiata znajduje się w pobliżu Pragi, stąd jesteśmy jej parafianami. W tym prastarym kościele przed wieloma laty moi rodzice wzięli ślub. Właśnie tutaj jako dwumiesięczne dziecko zostałem ochrzczony, by po latach, 17 maja 1992 roku przystąpić do I Komunii Świętej. W tej świątyni przyjąłem również sakrament bierzmowania, a 29 czerwca 2013 r. zawarłem związek małżeński. Ogromną radością dla mnie jako rodzica jest również to, że w tym kościele nasza córeczka Klara w dniu 12 października 2014 r. została włączona do wspólnoty Kościoła. To z tego mojego ukochanego Kościoła, kiedy Miłosierny Pan wezwie mnie do siebie, pragnę wyruszyć przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych w swoją ostatnią ziemską drogę.

Fotografia sakralna stała się dla mnie jako amatora zdjęć najpiękniejszą ze wszystkich rodzajów fotografii, bo dotyka najbardziej intymnej i najbliższej mojemu sercu sfery ludzkiego życia – duchowości. Upamiętniając na zdjęciach różne uroczystości, w których udział biorą wierni, łatwiej dostrzegam w drugim człowieku swojego oblubieńca, który nazywa się Jezus Chrystus. To jest piękna nagroda, którą zawsze od Niego otrzymuje. 

Dziś pragnę zaprezentować Państwu współczesne zdjęcia mojego parafialnego Kościoła, którego jestem malutką i nie zawsze godną cząstką. Chcę w ten sposób jak najpiękniej ukazać świętość, która emanuje z tego miejsca, a zarazem wyrazić wdzięczność wobec swojego proboszcza, ks. infułata Mariana Bronikowskiego za to, że odrestaurowując sieradzką kolegiatę, przywrócił jej piękno i blask. Mam nadzieję, że fotografie, które będziecie mogli poniżej obejrzeć w jakimś stopniu jeszcze bardziej przybliżą nas wszystkich do Kościoła, który jest niczym innym jak tylko żywym domem Boga. Przechodząc obok świątyni, warto do niej wejść, by zanurzyć się chociaż na krótką chwilę w modlitwie. Ten, który za nas oddał na krzyżu swoje życie, zawsze na nas czeka. Panie Jezu, bądź wywyższony na wieki, bądź zawsze wywyższony w swojej świątyni. 

Łukasz Piotrowski

***

Kaplica Matki Bożej Fatimskiej

DSC_9482
Wnętrze kaplicy Matki Bożej decyzją ks. Walerego Pogorzelskiego, ówczesnego proboszcza sieradzkiej kolegiaty zostało przekształcone z dawnej zakrystii znajdującej się w tym miejscu do 1935 roku. Piękne i wymowne malowidła we wnętrzu kaplicy pochodzą z lat 50. XX wieku i zostały wykonane przez Józefa i Łucję Ozimów; fot. 19 listopada 2017

cdn…