lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2012 – Obłóczyny Dawida Stanisława Matusiaka

Sieradz, 20 listopada 2012

„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty”
(Iz 61,10).

StronaMijają kolejne tygodnie od czasu, kiedy 30 października 2012 roku we włocławskiej bazylice katedralnej miało miejsce wielkie – dla ciebie, drogi przyjacielu Dawidzie, jak również dla twojej najbliższej rodziny i przyjaciół – wydarzenie, i o nim chciałbym dziś wspomnieć na swojej stronie internetowej. Dzień obłóczyn to przełomowy moment w życiu każdego kleryka. Przygotowywałeś się do niego przez ostatnie dwa lata studiowania w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Pozwól, że sięgnę teraz pamięcią do zimy 2009 roku, kiedy wspólnie wybraliśmy się pociągiem do seminarium włocławskiego na rekolekcje powołaniowe. Było to kilka radosnych dni przeżytych we wspólnocie młodych ludzi, poszukujących swojej drogi życia, drogi, na której najważniejszy jest Bóg, Dawca życia. Przez trzy dni mogliśmy uczestniczyć w konferencjach, wzruszających nocnych czuwaniach, które prowadził ks. Paweł Pokora, a każdy spożywany wspólnie posiłek zaczynaliśmy od znaku krzyża i modlitwy. Ówcześni klerycy dzielili się z nami świadectwem swego powołania i przybliżali nam codzienność życia wspólnoty seminaryjnej. Po tym pięknym czasie spędzonym w seminarium wróciliśmy do naszych domów i życia codziennego.

Kiedy po zdanej maturze należało wybrać kierunek studiów, ucieszyłem się bardzo, słysząc, że pragniesz iść do seminarium i zostać kapłanem. Przychodzą mi tu na myśl słowa Jezusa:  „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22, 14). Ty, Dawidzie, zostałeś wybrany i podążasz tą Drogą, którą wybrał dla Ciebie Bóg. Jak szybko mijają dni naszego życia – tak niedawno przecież zaczynałeś swoją naukę w WSD we Włocławku, z niecierpliwością wyczekując dnia, w którym przyodziejesz sutannę.

Dziękuję Ci, Przyjacielu, za zaproszenie mnie wraz z moją narzeczoną, Justyną, na Twoje obłóczyny. To wielka radość, że tego szczególnego dnia mogliśmy być razem z Tobą, a ja dodatkowo mogłem zrobić Ci trochę pamiątkowych zdjęć. Tego dnia w bazylice katedralnej ks. biskup Stanisław Gębicki przewodniczył Mszy św. z obrzędem obłóczyn, podczas którego sutannę założyło jedenastu alumnów trzeciego roku Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a wśród nich ty, Dawid Stanisław Matusiak, sieradzanin.

Strona 2
Kleryk Dawid Matusiak przyjmuje Komunie Świętą z rąk J. E. Ks. Bp Stanisława Gębickiego – biskupa pomocniczego diecezji Włocławskiej

Jan XXIII w dniu swoich własnych obłóczyn zanotował taką myśl: Kto nosi sutannę duchowną, musi bardzo dbać o własny postęp, o dobro i zbawienie bliźniego, gdyż jest to obowiązek wynikający z jego stanu. Już z tego krótkiego zdania można wywnioskować, że sutanna to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim obowiązek, doniosłe zadanie świadczenia przed bliźnimi o pełnej i wyłącznej przynależności do Jezusa Chrystusa. Wierzę, że dane mi będzie nadal uczestniczyć w ważnych dla twojej drogi wydarzeniach, a szczególnie w twoich święceniach kapłańskich. Jednak wcześniej, bo już 29 czerwca 2013 roku, ufam, że spotkamy cię na naszym z Justyną ślubie, który rozpocznie nowy rozdział w naszym życiu. Pragniemy bardzo, byś tego szczególnego dnia przy ołtarzu Pana był razem z nami.

A teraz życzę ci, Dawidzie, przede wszystkim tego, byś wytrwał, byś dotrwał do końca i u kresu życia mógł powtórzyć za św. Pawłem Apostołem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, a na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości (2 Tm 4,7-8a). I tego właśnie wieńca, wieńca Królestwa Bożego, z całego serca Ci życzę, Dawidku, byś po wiernej i pięknej służbie mógł stanąć przed Panem z podniesionym czołem.

Łukasz Piotrowski

Zapraszam do obejrzenia 43 zdjęć z obłóczyn Dawida Stanisława Matusiaka, które miały miejsce w bazylice katedralnej we Włocławku 30 października 2012 roku.