lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu

FaraPrzypuszcza się, że pierwsza drewniana świątynia istniała tu już w XI wieku. Pośrednio potwierdza to bulla Innocentego II z 1136 r. W kościele odbywały się pierwsze w Polsce synody biskupów w 1213 i 1233 roku a prawdopodobnie także zjazd dostojników świeckich w 1209 roku. Drewniany kościół był grabiony przez Tatarów w 1241 roku, w 1292 roku przez Czechów. W 1331 r. został spalony przez Krzyżaków.Obecną świątynię wzniesiono około 1370 r. Po pożarze od pioruna w dniu 6 czerwca 1645 r. była ona odbudowana i powiększona o dwie boczne nawy w latach 1648-1682. Kościół ten w latach 1729-1818 nosił godność kolegiaty. Ponownie dostąpił tego zaszczytu 11 kwietnia 1993r., kiedy to biskup włocławski Bronisław Dembowski dokonał reerekcji Sieradzkiej Kapituły Kolegialnej pod znamiennym tytułem Rozesłania Apostołów. W swoim wielowiekowym trwaniu kościół miał tylko jedną przerwę: w dniu 10 lipca 1941 r. Niemcy zamknęli go i do końca wojny zamienili w magazyn zbożowy.Kościół w zrębie gotycki, murowany z cegły o układzie polskim, wzmocniony uskokowymi przyporami. Od pn. – zach. przylegała do niego dobudowana w 1580 r. pięciokondygnacyjna wieża, w której po pożarze zamku w 1593 r. przechowywane było archiwum dawnego województwa sieradzkiego, w tym także akta Trybunału Koronnego w Piotrkowie. Na wieży zamieszczono w 1931 r. dzwony: „Ignacy” – 600 kg ( imię burmistrza Mąkowskiego ), św. Anna – 1100 kg i „Walery” – 1835 kg ( imię ks. Pogorzelskiego ). dzwony te zostały wykonane przez firmę K. Schwabe z Bielskiej koło Bielska.Na obchody 85-lecia OSP w 1962 r. Jan Rychyński z Kutna skomponował hejnał oparty na motywach muzyki Cypriana Bazylika. od 16 lipca 1993 r. każdego dnia o godzinie 12.00 hejnał ten jest odtwarzany z wieży kolegiaty.
Obraz główny barokowy, o dekoracji w stylu regencji. W ołtarzu obrazy: Wszystkich Świętych z XVIII w., Chrystusa z krzyżem oraz Wskrzeszenie Piotrowina z XVIII w. i kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z 1939 r. W części górnej ołtarza znajduje się herb województwa sieradzkiego. Historia tego herbu sięga czasów Konrada Mazowieckiego ( 1187 – 1247 ) lub jego syna Kazimierza ( 1211 – 1267 ) ojca Władysława Łokietka. Kazimierz odziedziczył po Konradzie mazowieckim księstwa: kujawskie, łęczyckie i sieradzkie. Fakt ten tłumaczy identyczny motyw na herbach tych późniejszych województw w zjednoczonej Polsce ( pół lwa i pół orła z koroną nad głowami). Różnice sprowadzały się jedynie do barwy tarcz herbowych tych województw: kujawskie miało tarcze koloru złotą, łęczyckie biało czerwoną, a sieradzkie złoto czerwoną.

21 marca 2004 roku odbyła się Msza Święta z kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych transmitowana na żywo przez telewizję Polonia.