lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2009 – Spotkanie Modlitewno Uwielbieniowe w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski

Spotkanie Modlitewno Uwielbieniowe, które miało miejsce 22 II 2009r. Podziękowanie dla Monika i Pawła Bobrowskich za przygotowanie spotkania. Spotkanie poprzedziła Msza św, którą odprawił proboszcz parafii ks. dr Tadeusz Miłek.