lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

św.Urszula Ledóchowska – Patronka Sieradza

Święta Urszula Ledóchowska, założycielka Zakonu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego została ogłoszona patronką Sieradza

Starania o to, by święta Urszula Ledóchowska została patronką Miasta zostały podjęte w 2005 roku. W grudniu 2005 roku władze Sieradza zwróciły się z prośbą do biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, o ustanowienie jej patronką miasta. 8 czerwca tego roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej, na mocy uprawnień udzielonych jej przez papieża Benedykta XVI, zatwierdziła św. Urszulę Ledóchowską „na patronkę Miasta Sieradza wobec Boga”. W poniedziałek na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu stosowną uchwałę przyjęli zaś radni miejscy. – Mam nadzieję, że św. Urszula stanie się dla Sieradza i sieradzan wzorem pięknego życia – mówił Mirosław Owczarek, przewodniczący RM.

Uroczyste ogłoszenie patronki Miasta odbyło się w obecności władz kościelnych diecezji włocławskiej, proboszczów miejscowych parafii, władz powiatu i Miasta i przede wszystkim sióstr ze zgromadzenia założonego przez św. Urszulę Ledóchowską. – Witamy Sieradz w rodzinie instytucji, organizacji, kościołów, których patronką jest Matka Urszula. Do tej pory nie było w niej całego miasta. Patronat nad Sieradzem to dwustronna umowa. Z jednej strony św. Urszula będzie dawać miastu opiekę, a z drugiej Sieradz deklaruje promowanie wartości ważnych dla patronki. Św. Urszula odbudowała klasztor podominikański dzięki pomocy z Francji, Danii, Szwecji, Holandii, Norwegii, Belgii i Stanów Zjednoczonych. Może więc teraz Matka stanie się patronką pozyskiwania funduszy unijnych i dobrego nimi gospodarowania – mówiła siostra Małgorzata Krupecka, która wygłosiła prelekcję o patronce Sieradza.
Podczas uroczystości biskup Wiesław Mering poświęcił obraz św. Urszuli Ledóchowskiej, ufundowany przez mieszkańców Miasta. Ci ostatni wzięli licznie udział w nabożeństwie odprawionym przy pomniku Jana Pawła II, tuż przy klasztorze urszulanek.
Po nabożeństwie w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbył się wieczór poświęcony patronce. Aktorzy Teatru Zwierciadło z Łodzi przedstawili spektakl „Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy”, a uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu przedstawili montaż słowno-muzyczny „Trzeci cud”.
Decyzją Rady Miejskiej w Sieradzu 29 maja, dzień śmierci św. Urszuli, ustanowiony został świętem Miasta Sieradza.

Julia Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf w Austrii. W wieku 18 lat przeniosła się do Lipnicy Murowanej koło Krakowa, a w 1886 roku wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie. W zakonie przybrała imię Urszula i zajęła się pracą pedagogiczną. Od 1907 roku pracowała w Rosji. Po wybuchu I wojny światowej trafiła do Skandynawii, gdzie współpracowała m.in. z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. W 1920 roku wspólnota urszulanek z Rosji osiedla się w Pniewach koło Poznania. Zakon, który po I wojnie światowej przekształcił się w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego poświęcił się przede wszystkim pracy wychowawczej i ewangelizacji.
W 1921 roku sieradzanie zwrócili się do siostry Urszuli z prośbą o objęcie przez urszulanki kościoła i klasztoru podominikańskiego, zniszczonego i popadającego w coraz to większą ruinę. Prośba została przyjęta, a dzięki staraniom siostry Urszuli klasztor przetrwał i jest dziś najcenniejszym zabytkiem Sieradza.
Urszula Ledóchowska zmarła 29 maja 1939 roku w Poznaniu. 20 czerwca 1983 roku, także w Poznaniu, papież Jan Paweł II beatyfikował ją, a w 2003 roku Papież Polak dokonał kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej.