lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Hołd Nauczycielom

„Kiedy w Łodzi porządkowałam jeden z grobów rodziny mojego męża, bardzo zwyczajny, z imieniem i nazwiskiem, latami życia i napisem – pedagog – podeszła starsza pani i zapytała, czy może położyć kwiatek. Myślałam, że to ktoś z dalszej rodziny, ale okazało się, że to uczennica zmarłej. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że pani ma osiemdziesiąt trzy lata”.
Fragment listu pani Agnieszki Jarzębowskiej do mnie…

Strona1

Ten mały fragment listu pani Agnieszki Jarzębowskiej zainspirował mnie do poszukiwań na starym cmentarzu parafialnym podobnych gestów ze strony uczniów sieradzkich szkół. Po kilkunastu minutach spokojnego spaceru między alejkami  cmentarza dostrzegłem na grobie ks. dr. Feliksa Binkowskiego  charakterystyczny czerwony goździk z przyczepioną karteczką:  „Księdzu Prefektowi dr. Feliksowi Binkowskiemu z wdzięczną pamięcią Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu”. Jak wiemy, ksiądz Feliks Binkowski w 1941 roku – w ramach akcji eksterminacyjnej niemieckiego okupanta, skierowanej przeciwko Kościołowi katolickiemu w Warthegau – trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie rok później zmarł, a jego zwłoki zostały spalone w krematorium. Podobne kwiatki z karteczkami znalazłem jeszcze na grobach ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego i siostry zakonnej Magdaleny (Natalii) Hekker, jednej z najbardziej utalentowanych sióstr wspólnoty urszulańskiej. Oboje po wojnie uczyli młodzież w sieradzkim liceum. Mam nadzieję, że już niebawem będzie można o nich przeczytać więcej na stronie Sieradz-Praga.pl.

O osobach zasłużonych dla naszego miasta nie wolno zapominać obecnemu pokoleniu mieszkańców Sieradza, należy o nich mówić, przybliżać ich sylwetki i zasługi, przypominać i stawiać za wzór ich wspaniałą postawę moralną – miłość do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Jest w Sieradzu wiele szkół, które powinny  w wyjątkowy sposób kultywować pamięć o swoich nauczycielach. Przypominam obecnym gronom pedagogicznym o zaszczepianiu młodzieży patriotyzmu, tego wielkiego – będącego miłością, lojalnością i dumą z Ojczyzny Polski, ale i lokalnego – wyrażającego się przywiązaniem do Sieradza, pamięcią o jego historii, zabytkach, żyjących w nim kiedyś i dzisiaj wartościowych ludziach. To, jaką wiedzę będziemy posiadać o swoim mieście, zależy przede wszystkim od nas samych, a nie zapominajmy nigdy, że Sieradz jest jednym z najstarszych miast w Polsce, ma piękną i bogatą historię, z której możemy być dumni.

Łukasz Piotrowski

 
Poniżej pragnę zaprezentować  wiersz pani Agnieszki Jarzębowskiej i 9 zdjęć, które wykonałem 31 października 2011 roku na cmentarzu parafialnym w Sieradzu.

 

***

 

na cmentarzu
na maleńkiej ławeczce
siedzi rodzina

wszyscy poprzytulani do siebie

obokna grobie
wiązanka
z żywych żółtych tulipanów
poprzetykanych mchem

teraz
–  jedyna forma
ziemskiego kontaktu

1.11.2010

 

ks. Feliks Binkowski

001

002

003

 

ks. infułat Apolinary Leśniewski

004

005

006

 

s. Magdalena Natalia Hekker

007

008

009