lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2010 – Piszą o Sieradz-Praga.pl

Praga

Wpisując w Google hasło „Sie­radz” pojawia się ok. 2.260.000 trafień. Czy to dużo? Dla po­równania dla zapytania „Nowy Jork” pojawia się 1.540.000 trafień, a dla „Londynu” ponad siedem milio­nów. Z Sieradzem nie jest więc źle i nasze mia­sto coraz bardziej widoczne jest w przestrzeni wirtualnej.

Większość odpowiedzi dla zapytania „Sie­radz” wpisywanego w najpopularniejszą wyszukiwarkę w necie dotyczy wątków związa­nych z miastem. Część trafień to jednak odno­śniki do stron poświęconych Sieradzowi, a tych jest coraz więcej. Niestety nie wszystkie repre­zentują jednakowy, wysoki poziom. Pośród stron bardzo dobrych są niestety i takie, które wymagają jeszcze sporo pracy. Przy ich oce­nie wzięliśmy pod uwagę takie czynniki jak: strona graficzna, zawartość merytoryczna, czy­telność strony, funkcjonalność, szybkość łado­wania oraz dostępność. Biorąc pod uwagę te czynniki za najlepsze strony o Sieradzu należy uznać oficjalną witrynę Urzędu Miasta (www.umsieradz.pl) oraz stronę (www.sieradz-praga.pl) stworzoną przez mieszkańca tej jed­nej z najstarszej części Sieradza.

Bardzo ciekawie prezentuje się również strona www.sieradz-praga.pl. Witryna ta niedawno obchodziła swoje piąte urodziny (powstała 1 kwietnia 2004 r.) i z tej okazji przeszła gruntowną zmianę szaty graficznej. Ta stylizowana jest na stary dokument i trzeba przyznać, że wygląda to dosyć przyjemnie. Mocnym punktem strony jest zawartość merytoryczna umieszczonych na niej informacji.

Witryna nastawiona jest na historię Sieradza i jej dzielnicy – Pragi. Można znaleźć na niej informacje o historii miasta, a także jego naj­większych zabytkach. Informacje te zilustro­wane są bogatym materiałem fotograficznym. Strona sieradz-praga.pl to jednak nie tylko hi­storia Sieradza, ale także fotograficzne relacje z często najcodzienniejszych i najzwyklejszych zdarzeń z życia mieszkańców miasta.

Strona ładuje się szybko, jest funkcjonalna i czytelna oraz chętnie odwiedzana przez inter­nautów. Liczba wywołań strony w marcu tego roku wyniosła ponad 490 tys.

Źródło: 7dni
Tekst: Michał Sitarek, Katarzyna Kowalczyk