lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

2010 – Wielka woda w Sieradzu

Wysoki stan wód w całej Polsce zagraża podtopieniami i powodziami wielu miejscowościom. Największe zagrożenie powodziowe obowiązuje w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Według wstępnych informacji, na skutek istniejących niekorzystnych warunków hydrologicznych, na terenie województwa łódzkiego podtopieniu uległo ponad 246 tys. ha, ponad 33 tys. osób jest poszkodowanych. Dotychczas na ewakuację zdecydowało się 65 osób. Podtopieniu uległo blisko 1700 budynków mieszkalnych, 15 obiektów użyteczności publicznej, 20 obiektów sportowych, 30 szkół, 5 przychodni lekarskich, 3 domy pomocy społecznej, 8 placówek kultury, 18 oczyszczalni ścieków i 95 ujęć wody. Uszkodzeniu uległo 480 km dróg oraz 640 kładek i przepustów drogowych.

Na początek zdjęcia z 19 V 2010 roku.
 

Zdjęcia z 20 V 2010 roku:

MOSiR
Biały Most
Most Kolejowy

Zdjęcia z 22 V 2010 roku:

Biały Most

Zdjęcia z 23 V 2010 roku:

MOSiR