lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Wykład p. Anny Piestrzeniewicz pt. Sieradz w czasie okupacji niemieckiej w świetle relacji zebranych przez Jadwigę Kozłowską

Sieradz, 24 listopada 2016

sieradz-w-czasie-okupacji-niemieckiej

Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników strony internetowej Sieradz-Praga.pl, jak również tych, którym szczególnie bliska jest historia naszego miasta, do wysłuchania wykładu p. Anny Piestrzeniewicz pt. Sieradz w czasie okupacji niemieckiej w świetle relacji zebranych przez Jadwigę Kozłowską – wygłoszonego 24 listopada 2016 roku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Pragnę również zaprezentować 20 fotografii, które tego dnia podczas wykładu wykonałem.

Łukasz Piotrowski

***

Jadwiga Kozłowska urodziła się 14 listopada 1906 r. w leśniczówce Kromolin w gminie Szadek. W 1916 r. Jadwiga rozpoczęła naukę na pensji Heleny Madejskiej w Sieradzu. Po zakończeniu I wojny światowej do Sieradza przenieśli się również jej rodzicie. Dalszą edukację Jadwiga prowadziła w Szkole Handlowej, niestety zła sytuacja materialna rodziny nie pozwoliła ukończyć jej szkoły. Musiała podjąć pracę zarobkową. Zatrudnienie znalazła w Sądzie Pokoju w Sieradzu, gdzie od 1924 r. pracowała w kancelarii. 31 maja 1930 r. udało jej się zdać egzamin w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i z dniem 1 lipca 1930 r. została urzędnikiem stabilizowanym – kancelistą XI kategorii w sądownictwie – Sądu Powiatowego w Sieradzu. Wkrótce została sekretarzem wydziału Karnego, a 1 września 1939 r. sekretarzem Wydziału Cywilnego. Od pierwszych dni okupacji niemieckiej włączyła się w nurt pracy konspiracyjnej.

Pełniła funkcję komendantki Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej miasta Sieradza. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkała w Białogardzie następnie w Łodzi, Milanówku, a od 1960 r. w Warszawie. Z ogromnym zaangażowaniem zajęła się gromadzeniem materiałów dotyczących działalności konspiracyjnej w Sieradzkiem. W tym celu podróżowała po całym kraju, prowadziła bogatą korespondencję próbując zebrać jak najwięcej relacji od byłych żołnierzy Obwodu Sieradzkiego ZWZ-AK oraz innych osób, które przeżyły II wojnę światową. Plon jej pracy jest imponujący.

Dzięki materiałom zebranym przez Jadwigę Kozłowską nasza wiedza o wydarzeniach jakie miały miejsce w Sieradzu oraz o działalności konspiracyjnej w naszym mieście w czasach II wojny Światowej jest o wiele bogatsza. Podczas wykładu omówione zostały wybrane wydarzenia, które możemy prześledzić w relacjach zebranych przez Jadwigę Kozłowską, a miały miejsce w Sieradzu w czasie II wojny światowej. Poruszony został temat 3 egzekucji z 15 września 1939 r., 14 listopada 1939 r. oraz 17 września 1941 r., zaopiekowania się wiosną 1941 r. przez sieradzką komórkę ZWZ angielskim lotnikiem Johanem Georgiem Wardem, getta w Sieradzu, relacji między ludnością polską i żydowską w czasie okupacji, zachowań Niemców wobec Żydów oraz bombardowanie Sieradza przez sowieckie samoloty.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

 

Nagranie audio

 

Galeria zdjęć