lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Okupacja niemiecka 1939-1945